Sheekh Cabdulqaadir Cukaashe

#TafsiirFormatFile SizePlaytimeOperations
1Hordhaca Tafsiirkamp320,39 MB1:29:06Play Hordhaca Tafsiirka Download Hordhaca Tafsiirka
2Tafsiir Surah Al-Fatihahmp310,59 MB46:15Play Tafsiir Surah Al-Fatihah Download Tafsiir Surah Al-Fatihah
3Surah Al-Baqara 1-7
Tafsiir Surah Al-Baqara 1-7
mp37,83 MB34:13Play Surah Al-Baqara 1-7<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 1-7 Download Surah Al-Baqara 1-7<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 1-7
4Surah Al-Baqara 8-25
Tafsiir Surah Al-Baqara 8-25
mp319,04 MB1:23:11Play Surah Al-Baqara 8-25<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 8-25 Download Surah Al-Baqara 8-25<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 8-25
5Surah Al-Baqara 26 - 43
Tafsiir Surah Al-Baqara 26 - 43
mp319,25 MB1:24:06Play Surah Al-Baqara 26 - 43<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 26 - 43 Download Surah Al-Baqara 26 - 43<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 26 - 43
6Surah Al-Baqara 44-59
Tafsiir Surah Al-Baqara 44-59
mp319,54 MB1:25:21Play Surah Al-Baqara 44-59<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 44-59 Download Surah Al-Baqara 44-59<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 44-59
7Surah Al-Baqara 60-74
Tafsiir Surah Al-Baqara 60-74
mp320,75 MB1:30:40Play Surah Al-Baqara 60-74<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 60-74 Download Surah Al-Baqara 60-74<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 60-74
8Surah Al-Baqara 75-88
Tafsiir Surah Al-Baqara 75-88
mp320,66 MB1:30:16Play Surah Al-Baqara 75-88<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 75-88 Download Surah Al-Baqara 75-88<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 75-88
9Surah Al-Baqarah 89-101
Tafsiir Surah Al-Baqarah 89-101
mp319,01 MB1:23:04Play Surah Al-Baqarah 89-101<br>Tafsiir Surah Al-Baqarah 89-101 Download Surah Al-Baqarah 89-101<br>Tafsiir Surah Al-Baqarah 89-101
10Surah Al-Baqara 102-105
Tafsiir Surah Al-Baqara 102-105
mp319,02 MB1:23:04Play Surah Al-Baqara 102-105<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 102-105 Download Surah Al-Baqara 102-105<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 102-105
11Surah Al-Baqara 106-115
Tafsiir Surah Al-Baqara 106-115
mp319,15 MB1:23:40Play Surah Al-Baqara 106-115<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 106-115 Download Surah Al-Baqara 106-115<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 106-115
12Surah Al-Baqara 116-128
Tafsiir Surah Al-Baqara 116-128
mp320,25 MB1:28:28Play Surah Al-Baqara 116-128<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 116-128 Download Surah Al-Baqara 116-128<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 116-128
13Surah Al-Baqara 129-141
Tafsiir Surah Al-Baqara 129-141
mp317,51 MB1:16:30Play Surah Al-Baqara 129-141<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 129-141 Download Surah Al-Baqara 129-141<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 129-141
14Surah Al-Baqara 142-153
Tafsiir Surah Al-Baqara 142-153
mp318,69 MB1:21:40Play Surah Al-Baqara 142-153<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 142-153 Download Surah Al-Baqara 142-153<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 142-153
15Surah Al-Baqara 154-164
Tafsiir Surah Al-Baqara 154-164
mp318,45 MB1:20:37Play Surah Al-Baqara 154-164<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 154-164 Download Surah Al-Baqara 154-164<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 154-164
16Surah Al-Baqara 165-173
Tafsiir Surah Al-Baqara 165-173
mp319,2 MB1:23:53Play Surah Al-Baqara 165-173<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 165-173 Download Surah Al-Baqara 165-173<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 165-173
17Surah Al-Baqara 174-179
Tafsiir Surah Al-Baqara 174-179
mp320,05 MB1:27:35Play Surah Al-Baqara 174-179<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 174-179 Download Surah Al-Baqara 174-179<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 174-179
18Surah Al-Baqara 179-186
Tafsiir Surah Al-Baqara 179-186
mp317,97 MB1:18:31Play Surah Al-Baqara 179-186<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 179-186 Download Surah Al-Baqara 179-186<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 179-186
19Surah Al-Baqara 187-190
Tafsiir Surah Al-Baqara 187-190
mp320,93 MB1:31:26Play Surah Al-Baqara 187-190<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 187-190 Download Surah Al-Baqara 187-190<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 187-190
20Surah Al-Baqara 191-196
Tafsiir Surah Al-Baqara 191-196
mp318,76 MB1:21:57Play Surah Al-Baqara 191-196<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 191-196 Download Surah Al-Baqara 191-196<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 191-196
21Surah Al-Baqara 197-207
Tafsiir Surah Al-Baqara 197-207
mp317,39 MB1:16:00Play Surah Al-Baqara 197-207<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 197-207 Download Surah Al-Baqara 197-207<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 197-207
22Surah Al-Baqara 208-216
Tafsiir Surah Al-Baqara 208-216
mp319,78 MB1:26:26Play Surah Al-Baqara 208-216<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 208-216 Download Surah Al-Baqara 208-216<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 208-216
23Surah Al-Baqara 217-221
Tafsiir Surah Al-Baqara 217-221
mp320,33 MB1:28:50Play Surah Al-Baqara 217-221<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 217-221 Download Surah Al-Baqara 217-221<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 217-221
24Surah Al-Baqara 222-228
Tafsiir Surah Al-Baqara 222-228
mp320,11 MB1:27:51Play Surah Al-Baqara 222-228<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 222-228 Download Surah Al-Baqara 222-228<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 222-228
25Surah Al-Baqara 229-232
Tafsiir Surah Al-Baqara 229-232
mp319,48 MB1:25:07Play Surah Al-Baqara 229-232<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 229-232 Download Surah Al-Baqara 229-232<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 229-232
26Surah Al-Baqara 233-239
Tafsiir Surah Al-Baqara 233-239
mp319,4 MB1:24:45Play Surah Al-Baqara 233-239<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 233-239 Download Surah Al-Baqara 233-239<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 233-239
27Surah Al-Baqara 240-252
Tafsiir Surah Al-Baqara 240-252
mp319,17 MB1:23:44Play Surah Al-Baqara 240-252<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 240-252 Download Surah Al-Baqara 240-252<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 240-252
28Surah Al-Baqara 253-257
Tafsiir Surah Al-Baqara 253-257
mp318,99 MB1:22:58Play Surah Al-Baqara 253-257<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 253-257 Download Surah Al-Baqara 253-257<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 253-257
29Surah Al-Baqara 258-264
Tafsiir Surah Al-Baqara 258-264
mp317,98 MB1:18:34Play Surah Al-Baqara 258-264<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 258-264 Download Surah Al-Baqara 258-264<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 258-264
30Surah Al-Baqara 265-273
Tafsiir Surah Al-Baqara 265-173
mp319,48 MB1:25:05Play Surah Al-Baqara 265-273<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 265-173 Download Surah Al-Baqara 265-273<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 265-173
31Surah Al-Baqara 274-281
Tafsiir Surah Al-Baqara 274-281
mp319,74 MB1:26:16Play Surah Al-Baqara 274-281<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 274-281 Download Surah Al-Baqara 274-281<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 274-281
32Surah Al-Baqar281-286
Tafsiir Surah Al-Baqara 281-286
mp320,61 MB1:30:01Play Surah Al-Baqar281-286<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 281-286 Download Surah Al-Baqar281-286<br>Tafsiir Surah Al-Baqara 281-286
33Aala-Cimraan 1-13
1. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 1-13
mp320,52 MB1:29:38Play Aala-Cimraan 1-13<br>1. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 1-13 Download Aala-Cimraan 1-13<br>1. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 1-13
34Surah Aala-Cimraan 14-25
2. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 14-25
mp319,13 MB1:23:33Play Surah Aala-Cimraan 14-25<br>2. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 14-25 Download Surah Aala-Cimraan 14-25<br>2. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 14-25
35Surah Aala-Cimraan 26-36
3. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 26-36
mp318,99 MB1:22:58Play Surah Aala-Cimraan 26-36<br>3. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 26-36 Download Surah Aala-Cimraan 26-36<br>3. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 26-36
36Surah Aala-Cimraan 37-51
4. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 37-51
mp318,64 MB1:21:26Play Surah Aala-Cimraan 37-51<br>4. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 37-51 Download Surah Aala-Cimraan 37-51<br>4. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 37-51
37Surah Aala-Cimraan 52-64
5. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 52-64
mp318,94 MB1:22:44Play Surah Aala-Cimraan 52-64<br>5. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 52-64 Download Surah Aala-Cimraan 52-64<br>5. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 52-64
38Surah Aala-Cimraan 65-77
6. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 65-77
mp318,75 MB1:21:54Play Surah Aala-Cimraan 65-77<br>6. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 65-77 Download Surah Aala-Cimraan 65-77<br>6. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 65-77
39Surah Aala-Cimraan 78-92
7. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 78-92
mp320,47 MB1:29:25Play Surah Aala-Cimraan 78-92<br>7. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 78-92 Download Surah Aala-Cimraan 78-92<br>7. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 78-92
40Surah Aala-Cimraan 93-102
8. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 93-102
mp319,63 MB1:25:46Play Surah Aala-Cimraan 93-102<br>8. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 93-102 Download Surah Aala-Cimraan 93-102<br>8. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 93-102
41Surah Aala-Cimraan103-111
9. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 103-111
mp319,79 MB1:26:28Play Surah Aala-Cimraan103-111<br>9. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 103-111 Download Surah Aala-Cimraan103-111<br>9. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 103-111
42Surah Aala-Cimraan112-120
10. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 112-120
mp320 MB1:27:22Play Surah Aala-Cimraan112-120<br>10. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 112-120 Download Surah Aala-Cimraan112-120<br>10. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 112-120
43Surah Aala-Cimraan121-136
11. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 121-136
mp318,86 MB1:22:24Play Surah Aala-Cimraan121-136<br>11. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 121-136 Download Surah Aala-Cimraan121-136<br>11. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 121-136
44Surah Aala-Cimraan137-151
12. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 137-151
mp318,81 MB1:22:12Play Surah Aala-Cimraan137-151<br>12. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 137-151 Download Surah Aala-Cimraan137-151<br>12. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 137-151
45Surah Aala-Cimraan152-159
13. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 152-159
mp318,96 MB1:22:49Play Surah Aala-Cimraan152-159<br>13. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 152-159 Download Surah Aala-Cimraan152-159<br>13. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 152-159
46Surah Aala-Cimraan160-175
14. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 160-175
mp320,1 MB1:27:48Play Surah Aala-Cimraan160-175<br>14. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 160-175 Download Surah Aala-Cimraan160-175<br>14. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 160-175
47Surah Aala-Cimraan176-185
15. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 176-185
mp317,67 MB1:17:11Play Surah Aala-Cimraan176-185<br>15. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 176-185 Download Surah Aala-Cimraan176-185<br>15. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 176-185
48Surah Aala-Cimraan186-200
16. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 186-200
mp321,25 MB1:32:50Play Surah Aala-Cimraan186-200<br>16. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 186-200 Download Surah Aala-Cimraan186-200<br>16. Tafsiir Surah Aala-Cimraan 186-200
49Surah Al-Nisaa 1-4
49. Tafsiir Surah Al-Nisaa 1-4
mp318,53 MB1:20:56Play Surah Al-Nisaa 1-4<br>49. Tafsiir Surah Al-Nisaa 1-4 Download Surah Al-Nisaa 1-4<br>49. Tafsiir Surah Al-Nisaa 1-4
50Surah Al-Nisaa 5-10
50. Tafsiir Surah Al-Nisaa 5-10
mp317,87 MB1:18:04Play Surah Al-Nisaa 5-10<br>50. Tafsiir Surah Al-Nisaa 5-10 Download Surah Al-Nisaa 5-10<br>50. Tafsiir Surah Al-Nisaa 5-10
51Surah Al-Nisaa 11-14
51. Tafsiir Surah Al-Nisaa 11-14
mp320,45 MB1:29:21Play Surah Al-Nisaa 11-14<br>51. Tafsiir Surah Al-Nisaa 11-14 Download Surah Al-Nisaa 11-14<br>51. Tafsiir Surah Al-Nisaa 11-14
52Surah Al-Nisaa 15-22
52. Tafsiir Surah Al-Nisaa 15-22
mp317,79 MB1:17:44Play Surah Al-Nisaa 15-22<br>52. Tafsiir Surah Al-Nisaa 15-22 Download Surah Al-Nisaa 15-22<br>52. Tafsiir Surah Al-Nisaa 15-22
53Surah Al-Nisaa 23-25
53. Tafsiir Surah Al-Nisaa 23-25
mp320,1 MB1:27:49Play Surah Al-Nisaa 23-25<br>53. Tafsiir Surah Al-Nisaa 23-25 Download Surah Al-Nisaa 23-25<br>53. Tafsiir Surah Al-Nisaa 23-25
54Surah Al-Nisaa 26-35
54. Tafsiir Surah Al-Nisaa 26-35
mp321,43 MB1:33:39Play Surah Al-Nisaa 26-35<br>54. Tafsiir Surah Al-Nisaa 26-35 Download Surah Al-Nisaa 26-35<br>54. Tafsiir Surah Al-Nisaa 26-35
55Surah Al-Nisaa 36-42
55. Tafsiir Surah Al-Nisaa 36-42
mp315,6 MB1:08:09Play Surah Al-Nisaa 36-42<br>55. Tafsiir Surah Al-Nisaa 36-42 Download Surah Al-Nisaa 36-42<br>55. Tafsiir Surah Al-Nisaa 36-42
56Surah Al-Nisaa 43-
56. Tafsiir Surah Al-Nisaa 43
mp316,29 MB1:11:09Play Surah Al-Nisaa 43-<br>56. Tafsiir Surah Al-Nisaa 43 Download Surah Al-Nisaa 43-<br>56. Tafsiir Surah Al-Nisaa 43
57Surah Al-Nisaa 44-52
57. Tafsiir Surah Al-Nisaa 44-52
mp315,75 MB1:08:49Play Surah Al-Nisaa 44-52<br>57. Tafsiir Surah Al-Nisaa 44-52 Download Surah Al-Nisaa 44-52<br>57. Tafsiir Surah Al-Nisaa 44-52
58Surah Al-Nisaa 53-59
58. Tafsiir Surah Al-Nisaa 53-59
mp315,73 MB1:08:44Play Surah Al-Nisaa 53-59<br>58. Tafsiir Surah Al-Nisaa 53-59 Download Surah Al-Nisaa 53-59<br>58. Tafsiir Surah Al-Nisaa 53-59
59Surah Al-Nisaa 60-73
59. Tafsiir Surah Al-Nisaa 60-73
mp327,04 MB1:58:08Play Surah Al-Nisaa 60-73<br>59. Tafsiir Surah Al-Nisaa 60-73 Download Surah Al-Nisaa 60-73<br>59. Tafsiir Surah Al-Nisaa 60-73
60Surah Al-Nisaa 74-82
60. Tafsiir Surah Al-Nisaa 74-82
mp315,86 MB1:09:18Play Surah Al-Nisaa 74-82<br>60. Tafsiir Surah Al-Nisaa 74-82 Download Surah Al-Nisaa 74-82<br>60. Tafsiir Surah Al-Nisaa 74-82
61Surah Al-Nisaa 83-90
61. Tafsiir Surah Al-Nisaa 83-90
mp317,13 MB1:14:51Play Surah Al-Nisaa 83-90<br>61. Tafsiir Surah Al-Nisaa 83-90 Download Surah Al-Nisaa 83-90<br>61. Tafsiir Surah Al-Nisaa 83-90
62Surah Al-Nisaa 91-92
62. Tafsiir Surah Al-Nisaa 91-92
mp316,43 MB1:11:48Play Surah Al-Nisaa 91-92<br>62. Tafsiir Surah Al-Nisaa 91-92 Download Surah Al-Nisaa 91-92<br>62. Tafsiir Surah Al-Nisaa 91-92
63Surah Al-Nisaa 93-100
63. Tafsiir Surah Al-Nisaa 93-100
mp315,98 MB1:09:48Play Surah Al-Nisaa 93-100<br>63. Tafsiir Surah Al-Nisaa 93-100 Download Surah Al-Nisaa 93-100<br>63. Tafsiir Surah Al-Nisaa 93-100
64Surah Al-Nisaa 101-107
64. Tafsiir Surah Al-Nisaa 101-107
mp316,91 MB1:13:53Play Surah Al-Nisaa 101-107<br>64. Tafsiir Surah Al-Nisaa 101-107 Download Surah Al-Nisaa 101-107<br>64. Tafsiir Surah Al-Nisaa 101-107
65Surah Al-Nisaa 108-116
65. Tafsiir Surah Al-Nisaa 108-116
mp315,89 MB1:09:25Play Surah Al-Nisaa 108-116<br>65. Tafsiir Surah Al-Nisaa 108-116 Download Surah Al-Nisaa 108-116<br>65. Tafsiir Surah Al-Nisaa 108-116
66Surah Al-Nisaa 117-126
66. Tafsiir Surah Al-Nisaa 117-126
mp315,22 MB1:06:30Play Surah Al-Nisaa 117-126<br>66. Tafsiir Surah Al-Nisaa 117-126 Download Surah Al-Nisaa 117-126<br>66. Tafsiir Surah Al-Nisaa 117-126
67Surah Al-Nisaa 127-134
67. Tafsiir Surah Al-Nisaa 127-134
mp313,38 MB58:26Play Surah Al-Nisaa 127-134<br>67. Tafsiir Surah Al-Nisaa 127-134 Download Surah Al-Nisaa 127-134<br>67. Tafsiir Surah Al-Nisaa 127-134
68Surah Al-Nisaa 135-141
68. Tafsiir Surah Al-Nisaa 135-141
mp314,88 MB1:04:59Play Surah Al-Nisaa 135-141<br>68. Tafsiir Surah Al-Nisaa 135-141 Download Surah Al-Nisaa 135-141<br>68. Tafsiir Surah Al-Nisaa 135-141
69Surah Al-Nisaa 142-152
69. Tafsiir Surah Al-Nisaa 142-152
mp315,07 MB1:05:50Play Surah Al-Nisaa 142-152<br>69. Tafsiir Surah Al-Nisaa 142-152 Download Surah Al-Nisaa 142-152<br>69. Tafsiir Surah Al-Nisaa 142-152
70Surah Al-Nisaa 153-161
70. Tafsiir Surah Al-Nisaa 153-161
mp315,58 MB1:08:03Play Surah Al-Nisaa 153-161<br>70. Tafsiir Surah Al-Nisaa 153-161 Download Surah Al-Nisaa 153-161<br>70. Tafsiir Surah Al-Nisaa 153-161
71Surah Al-Nisaa 162-176
71. Tafsiir Surah Al-Nisaa 162-176
mp316,78 MB1:13:19Play Surah Al-Nisaa 162-176<br>71. Tafsiir Surah Al-Nisaa 162-176 Download Surah Al-Nisaa 162-176<br>71. Tafsiir Surah Al-Nisaa 162-176
72Surah Al-Ma'idah 1-2
72. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 1-2
mp315,36 MB1:07:05Play Surah Al-Ma'idah 1-2<br>72. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 1-2 Download Surah Al-Ma'idah 1-2<br>72. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 1-2
73Surah Al-Ma'idah 3
73. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 3
mp316,05 MB1:10:09Play Surah Al-Ma'idah 3<br>73. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 3 Download Surah Al-Ma'idah 3<br>73. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 3
74Surah Al-Ma'idah 4-5
74. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 4-5
mp315,15 MB1:06:12Play Surah Al-Ma'idah 4-5<br>74. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 4-5 Download Surah Al-Ma'idah 4-5<br>74. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 4-5
75Surah Al-Ma'idah 6-11
75. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 6-11
mp315,42 MB1:07:23Play Surah Al-Ma'idah 6-11<br>75. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 6-11 Download Surah Al-Ma'idah 6-11<br>75. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 6-11
76Surah Al-Ma'idah 12-17
76. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 12-17
mp315,56 MB1:08:00Play Surah Al-Ma'idah 12-17<br>76. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 12-17 Download Surah Al-Ma'idah 12-17<br>76. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 12-17
77Surah Al-Ma'idah 18-26
77. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 18-26
mp312,7 MB55:30Play Surah Al-Ma'idah 18-26<br>77. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 18-26 Download Surah Al-Ma'idah 18-26<br>77. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 18-26
78Surah Al-Ma'idah 27-32
78. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 27-32
mp314,56 MB1:03:36Play Surah Al-Ma'idah 27-32<br>78. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 27-32 Download Surah Al-Ma'idah 27-32<br>78. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 27-32
79Surah Al-Ma'idah 33-37
79. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 33-37
mp315,48 MB1:07:39Play Surah Al-Ma'idah 33-37<br>79. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 33-37 Download Surah Al-Ma'idah 33-37<br>79. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 33-37
80Surah Al-Ma'idah 38-41
80. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 38-41
mp316,6 MB1:12:32Play Surah Al-Ma'idah 38-41<br>80. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 38-41 Download Surah Al-Ma'idah 38-41<br>80. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 38-41
81Surah Al-Ma'idah 42-44
81. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 42-44
mp315,95 MB1:09:40Play Surah Al-Ma'idah 42-44<br>81. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 42-44 Download Surah Al-Ma'idah 42-44<br>81. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 42-44
82Surah Al-Ma'idah 45-49
82. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 45-49
mp317,66 MB1:17:09Play Surah Al-Ma'idah 45-49<br>82. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 45-49 Download Surah Al-Ma'idah 45-49<br>82. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 45-49
83Surah Al-Ma'idah 50-56
83. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 50-56
mp317,97 MB1:18:31Play Surah Al-Ma'idah 50-56<br>83. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 50-56 Download Surah Al-Ma'idah 50-56<br>83. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 50-56
84Surah Al-Ma'idah 57-64
84. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 57-64
mp318,18 MB1:19:25Play Surah Al-Ma'idah 57-64<br>84. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 57-64 Download Surah Al-Ma'idah 57-64<br>84. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 57-64
85Surah Al-Ma'idah 65-72
85. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 65-72
mp318,13 MB1:19:13Play Surah Al-Ma'idah 65-72<br>85. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 65-72 Download Surah Al-Ma'idah 65-72<br>85. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 65-72
86Surah Al-Ma'idah 73-81
86. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 73-81
mp316,99 MB1:14:14Play Surah Al-Ma'idah 73-81<br>86. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 73-81 Download Surah Al-Ma'idah 73-81<br>86. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 73-81
87Surah Al-Ma'idah 82-89
87. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 82-89
mp318,5 MB1:20:50Play Surah Al-Ma'idah 82-89<br>87. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 82-89 Download Surah Al-Ma'idah 82-89<br>87. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 82-89
88Surah Al-Ma'idah 90-95
88. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 90-95
mp321,78 MB1:35:08Play Surah Al-Ma'idah 90-95<br>88. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 90-95 Download Surah Al-Ma'idah 90-95<br>88. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 90-95
89Surah Al-Ma'idah 96-103
89. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 96-103
mp317,54 MB1:16:37Play Surah Al-Ma'idah 96-103<br>89. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 96-103 Download Surah Al-Ma'idah 96-103<br>89. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 96-103
90Surah Al-Ma'idah 104-108
90. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 104-108
mp317,2 MB1:15:09Play Surah Al-Ma'idah 104-108<br>90. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 104-108 Download Surah Al-Ma'idah 104-108<br>90. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 104-108
91Surah Al-Ma'idah 109-120
91. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 109-120
mp319,83 MB1:26:39Play Surah Al-Ma'idah 109-120<br>91. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 109-120 Download Surah Al-Ma'idah 109-120<br>91. Tafsiir Surah Al-Ma'idah 109-120
92Surah Al-Ancaam 1-9
92. Tafsiir Surah Al-Ancaam 1-9
mp317,63 MB1:17:01Play Surah Al-Ancaam 1-9<br>92. Tafsiir Surah Al-Ancaam 1-9 Download Surah Al-Ancaam 1-9<br>92. Tafsiir Surah Al-Ancaam 1-9
93Surah Al-Ancaam 10-21
93. Tafsiir Surah Al-Ancaam 10-21
mp317,87 MB1:18:04Play Surah Al-Ancaam 10-21<br>93. Tafsiir Surah Al-Ancaam 10-21 Download Surah Al-Ancaam 10-21<br>93. Tafsiir Surah Al-Ancaam 10-21
94Surah Al-Ancaam 22-34
94. Tafsiir Surah Al-Ancaam 22-34
mp38,9 MB38:52Play Surah Al-Ancaam 22-34<br>94. Tafsiir Surah Al-Ancaam 22-34 Download Surah Al-Ancaam 22-34<br>94. Tafsiir Surah Al-Ancaam 22-34
95Surah Al-Ancaam 35-47
95. Tafsiir Surah Al-Ancaam 35-47
mp318,63 MB1:21:23Play Surah Al-Ancaam 35-47<br>95. Tafsiir Surah Al-Ancaam 35-47 Download Surah Al-Ancaam 35-47<br>95. Tafsiir Surah Al-Ancaam 35-47
96Surah Al-Ancaam 48-58
96. Tafsiir Surah Al-Ancaam 48-58
mp318,26 MB1:19:47Play Surah Al-Ancaam 48-58<br>96. Tafsiir Surah Al-Ancaam 48-58 Download Surah Al-Ancaam 48-58<br>96. Tafsiir Surah Al-Ancaam 48-58
97Surah Al-Ancaam 59-69
97. Tafsiir Surah Al-Ancaam 59-69
mp319,15 MB1:23:40Play Surah Al-Ancaam 59-69<br>97. Tafsiir Surah Al-Ancaam 59-69 Download Surah Al-Ancaam 59-69<br>97. Tafsiir Surah Al-Ancaam 59-69
98Surah Al-Ancaam 80-90
99. Tafsiir Surah Al-Ancaam 80-90
mp317,68 MB1:17:15Play Surah Al-Ancaam 80-90<br>99. Tafsiir Surah Al-Ancaam 80-90 Download Surah Al-Ancaam 80-90<br>99. Tafsiir Surah Al-Ancaam 80-90
99Surah Al-Ancaam 91-96
100. Tafsiir Surah Al-Ancaam 91-96
mp318,29 MB1:19:55Play Surah Al-Ancaam 91-96<br>100. Tafsiir Surah Al-Ancaam 91-96 Download Surah Al-Ancaam 91-96<br>100. Tafsiir Surah Al-Ancaam 91-96
100Surah Al-Ancaam 70-79
98. Tafsiir Surah Al-Ancaam 70-79
mp318,86 MB1:22:25Play Surah Al-Ancaam 70-79<br>98. Tafsiir Surah Al-Ancaam 70-79 Download Surah Al-Ancaam 70-79<br>98. Tafsiir Surah Al-Ancaam 70-79
101Surah Al-Ancaam 97-103
101. Tafsiir Surah Al-Ancaam 97-103
mp316,97 MB1:14:07Play Surah Al-Ancaam 97-103<br>101. Tafsiir Surah Al-Ancaam 97-103 Download Surah Al-Ancaam 97-103<br>101. Tafsiir Surah Al-Ancaam 97-103
102Surah Al-Ancaam 104-113
102. Tafsiir Surah Al-Ancaam 104-113
mp318,72 MB1:21:46Play Surah Al-Ancaam 104-113<br>102. Tafsiir Surah Al-Ancaam 104-113 Download Surah Al-Ancaam 104-113<br>102. Tafsiir Surah Al-Ancaam 104-113
103Surah Al-Ancaam 114-123
103. Tafsiir Surah Al-Ancaam 114-123
mp318,71 MB1:21:45Play Surah Al-Ancaam 114-123<br>103. Tafsiir Surah Al-Ancaam 114-123 Download Surah Al-Ancaam 114-123<br>103. Tafsiir Surah Al-Ancaam 114-123
104Surah Al-Ancaam 124-132
104. Tafsiir Surah Al-Ancaam 124-132
mp317,36 MB1:15:49Play Surah Al-Ancaam 124-132<br>104. Tafsiir Surah Al-Ancaam 124-132 Download Surah Al-Ancaam 124-132<br>104. Tafsiir Surah Al-Ancaam 124-132
105Surah Al-Ancaam 133-141
105. Tafsiir Surah Al-Ancaam 133-141
mp317,37 MB1:15:54Play Surah Al-Ancaam 133-141<br>105. Tafsiir Surah Al-Ancaam 133-141 Download Surah Al-Ancaam 133-141<br>105. Tafsiir Surah Al-Ancaam 133-141
106Surah Al-Ancaam 142-150
106. Tafsiir Surah Al-Ancaam 142-150
mp319,55 MB1:25:25Play Surah Al-Ancaam 142-150<br>106. Tafsiir Surah Al-Ancaam 142-150 Download Surah Al-Ancaam 142-150<br>106. Tafsiir Surah Al-Ancaam 142-150
107Surah Al-Ancaam 151-154
107. Tafsiir Surah Al-Ancaam 151-154
mp316,9 MB1:13:50Play Surah Al-Ancaam 151-154<br>107. Tafsiir Surah Al-Ancaam 151-154 Download Surah Al-Ancaam 151-154<br>107. Tafsiir Surah Al-Ancaam 151-154
108Surah Al-Ancaam 155-165
108. Tafsiir Surah Al-Ancaam 155-165
mp319,42 MB1:24:49Play Surah Al-Ancaam 155-165<br>108. Tafsiir Surah Al-Ancaam 155-165 Download Surah Al-Ancaam 155-165<br>108. Tafsiir Surah Al-Ancaam 155-165
109Surah Al-Acraaf 1-15
109. Tafsiir Surah Al-Acraaf 1-15
mp320,11 MB1:27:51Play Surah Al-Acraaf 1-15<br>109. Tafsiir Surah Al-Acraaf 1-15 Download Surah Al-Acraaf 1-15<br>109. Tafsiir Surah Al-Acraaf 1-15
110Surah Al-Acraaf 16-29
110. Tafsiir Surah Al-Acraaf 16-29
mp318,25 MB1:19:44Play Surah Al-Acraaf 16-29<br>110. Tafsiir Surah Al-Acraaf 16-29 Download Surah Al-Acraaf 16-29<br>110. Tafsiir Surah Al-Acraaf 16-29
111Surah Al-Acraaf 30-37
111. Tafsiir Surah Al-Acraaf 30-37
mp317,23 MB1:15:17Play Surah Al-Acraaf 30-37<br>111. Tafsiir Surah Al-Acraaf 30-37 Download Surah Al-Acraaf 30-37<br>111. Tafsiir Surah Al-Acraaf 30-37
112Surah Al-Acraaf 38-45
112. Tafsiir Surah Al-Acraaf 38-45
mp316,66 MB1:12:46Play Surah Al-Acraaf 38-45<br>112. Tafsiir Surah Al-Acraaf 38-45 Download Surah Al-Acraaf 38-45<br>112. Tafsiir Surah Al-Acraaf 38-45
113Surah Al-Acraaf 46-53
113. Tafsiir Surah Al-Acraaf 46-53
mp315,9 MB1:09:27Play Surah Al-Acraaf 46-53<br>113. Tafsiir Surah Al-Acraaf 46-53 Download Surah Al-Acraaf 46-53<br>113. Tafsiir Surah Al-Acraaf 46-53
114Surah Al-Acraaf 54-
114. Tafsiir Surah Al-Acraaf 54
mp317,57 MB1:16:45Play Surah Al-Acraaf 54-<br>114. Tafsiir Surah Al-Acraaf 54 Download Surah Al-Acraaf 54-<br>114. Tafsiir Surah Al-Acraaf 54
115Surah Al-Acraaf 55-64
115. Tafsiir Surah Al-Acraaf 55-64
mp317,1 MB1:14:43Play Surah Al-Acraaf 55-64<br>115. Tafsiir Surah Al-Acraaf 55-64 Download Surah Al-Acraaf 55-64<br>115. Tafsiir Surah Al-Acraaf 55-64
116Surah Al-Acraaf 117-133
125. Tafsiir Surah Al-Acraaf 179-192
mp318,71 MB1:21:46Play Surah Al-Acraaf 117-133<br>125. Tafsiir Surah Al-Acraaf 179-192 Download Surah Al-Acraaf 117-133<br>125. Tafsiir Surah Al-Acraaf 179-192
117Surah Al-Acraaf 65-79
116. Tafsiir Surah Al-Acraaf 65-79
mp317,37 MB1:15:53Play Surah Al-Acraaf 65-79<br>116. Tafsiir Surah Al-Acraaf 65-79 Download Surah Al-Acraaf 65-79<br>116. Tafsiir Surah Al-Acraaf 65-79
118Surah Al-Acraaf 80-93
117. Tafsiir Surah Al-Acraaf 80-93
mp317,81 MB1:17:50Play Surah Al-Acraaf 80-93<br>117. Tafsiir Surah Al-Acraaf 80-93 Download Surah Al-Acraaf 80-93<br>117. Tafsiir Surah Al-Acraaf 80-93
119Surah Al-Acraaf 94-116
118. Tafsiir Surah Al-Acraaf 94-116
mp318,45 MB1:20:37Play Surah Al-Acraaf 94-116<br>118. Tafsiir Surah Al-Acraaf 94-116 Download Surah Al-Acraaf 94-116<br>118. Tafsiir Surah Al-Acraaf 94-116
120Surah Al-Acraaf 134-143
119. Tafsiir Surah Al-Acraaf 117-133
mp317,19 MB1:15:05Play Surah Al-Acraaf 134-143<br>119. Tafsiir Surah Al-Acraaf 117-133 Download Surah Al-Acraaf 134-143<br>119. Tafsiir Surah Al-Acraaf 117-133
121Surah Al-Acraaf 144-155
120. Tafsiir Surah Al-Acraaf 134-143
mp319,33 MB1:24:28Play Surah Al-Acraaf 144-155<br>120. Tafsiir Surah Al-Acraaf 134-143 Download Surah Al-Acraaf 144-155<br>120. Tafsiir Surah Al-Acraaf 134-143
122Surah Al-Acraaf 156-160
121. Tafsiir Surah Al-Acraaf 144-155
mp318,31 MB1:20:00Play Surah Al-Acraaf 156-160<br>121. Tafsiir Surah Al-Acraaf 144-155 Download Surah Al-Acraaf 156-160<br>121. Tafsiir Surah Al-Acraaf 144-155
123Surah Al-Acraaf 161-169
122. Tafsiir Surah Al-Acraaf 156-160
mp317,44 MB1:16:11Play Surah Al-Acraaf 161-169<br>122. Tafsiir Surah Al-Acraaf 156-160 Download Surah Al-Acraaf 161-169<br>122. Tafsiir Surah Al-Acraaf 156-160
124Surah Al-Acraaf 170-178
123. Tafsiir Surah Al-Acraaf 161-169
mp317,46 MB1:16:16Play Surah Al-Acraaf 170-178<br>123. Tafsiir Surah Al-Acraaf 161-169 Download Surah Al-Acraaf 170-178<br>123. Tafsiir Surah Al-Acraaf 161-169
125Surah Al-Acraaf 179-192
124. Tafsiir Surah Al-Acraaf 170-178
mp316,43 MB1:11:47Play Surah Al-Acraaf 179-192<br>124. Tafsiir Surah Al-Acraaf 170-178 Download Surah Al-Acraaf 179-192<br>124. Tafsiir Surah Al-Acraaf 170-178
126Surah Al-Acraaf 193-206
126. Tafsiir Surah Al-Acraaf 193-206
mp317,88 MB1:18:05Play Surah Al-Acraaf 193-206<br>126. Tafsiir Surah Al-Acraaf 193-206 Download Surah Al-Acraaf 193-206<br>126. Tafsiir Surah Al-Acraaf 193-206
127Surah Al-Anfaal (Hordh
Tafsiir Surah Al-Anfaal (Hordhac Ghazwatu Badar)
mp315,42 MB1:07:22Play Surah Al-Anfaal (Hordh<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal (Hordhac Ghazwatu Badar) Download Surah Al-Anfaal (Hordh<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal (Hordhac Ghazwatu Badar)
128Surah Al-Anfaal qazwatubadar 4
Tafsiir Surah Al-Anfaal (Ghazwatu Badar - 4 Al-Anfaal)
mp317,33 MB1:15:43Play Surah Al-Anfaal qazwatubadar 4<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal (Ghazwatu Badar - 4 Al-Anfaal) Download Surah Al-Anfaal qazwatubadar 4<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal (Ghazwatu Badar - 4 Al-Anfaal)
129Surah Al-Anfaal 5-14
Tafsiir Surah Al-Anfaal 5-14
mp318,17 MB1:19:23Play Surah Al-Anfaal 5-14<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 5-14 Download Surah Al-Anfaal 5-14<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 5-14
130Surah Al-Anfaal 15-25
Tafsiir Surah Al-Anfaal 15-25
mp321,31 MB1:33:06Play Surah Al-Anfaal 15-25<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 15-25 Download Surah Al-Anfaal 15-25<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 15-25
131Surah Al-Anfaal 26-35
Tafsiir Surah Al-Anfaal 26-35
mp318,52 MB1:20:56Play Surah Al-Anfaal 26-35<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 26-35 Download Surah Al-Anfaal 26-35<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 26-35
132Surah Al-Anfaal 36-42
Tafsiir Surah Al-Anfaal 36-42
mp320 MB1:27:22Play Surah Al-Anfaal 36-42<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 36-42 Download Surah Al-Anfaal 36-42<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 36-42
133Surah Al-Anfaal 43-51
Tafsiir Surah Al-Anfaal 43-51
mp317,8 MB1:17:47Play Surah Al-Anfaal 43-51<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 43-51 Download Surah Al-Anfaal 43-51<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 43-51
134Surah Al-Anfaal 52-60
Tafsiir Surah Al-Anfaal 52-60
mp321,15 MB1:32:25Play Surah Al-Anfaal 52-60<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 52-60 Download Surah Al-Anfaal 52-60<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 52-60
135Surah Al-Anfaal 61-69
Tafsiir Surah Al-Anfaal 61-69
mp317,64 MB1:17:04Play Surah Al-Anfaal 61-69<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 61-69 Download Surah Al-Anfaal 61-69<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 61-69
136Surah Al-Anfaal 70-75
Tafsiir Surah Al-Anfaal 70-75
mp314,97 MB1:05:23Play Surah Al-Anfaal 70-75<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 70-75 Download Surah Al-Anfaal 70-75<br>Tafsiir Surah Al-Anfaal 70-75
137Surah At-Towbah 1-6
Tafsiir Surah At-Towbah 1-6
mp320,65 MB1:30:12Play Surah At-Towbah 1-6<br>Tafsiir Surah At-Towbah 1-6 Download Surah At-Towbah 1-6<br>Tafsiir Surah At-Towbah 1-6
138Surah At-Towbah 7-18
Tafsiir Surah At-Towbah 7-18
mp319,69 MB1:26:02Play Surah At-Towbah 7-18<br>Tafsiir Surah At-Towbah 7-18 Download Surah At-Towbah 7-18<br>Tafsiir Surah At-Towbah 7-18
139Surah At-Towbah 19-27
Tafsiir Surah At-Towbah 19-27
mp320,13 MB1:27:57Play Surah At-Towbah 19-27<br>Tafsiir Surah At-Towbah 19-27 Download Surah At-Towbah 19-27<br>Tafsiir Surah At-Towbah 19-27
140Surah At-Towbah 28-33
Tafsiir Surah At-Towbah 28-33
mp316,88 MB1:13:44Play Surah At-Towbah 28-33<br>Tafsiir Surah At-Towbah 28-33 Download Surah At-Towbah 28-33<br>Tafsiir Surah At-Towbah 28-33
141Surah At-Towbah 34-37
Tafsiir Surah At-Towbah 34-37
mp317,44 MB1:16:11Play Surah At-Towbah 34-37<br>Tafsiir Surah At-Towbah 34-37 Download Surah At-Towbah 34-37<br>Tafsiir Surah At-Towbah 34-37
142Surah At-Towbah 38-42
Tafsiir Surah At-Towbah 38-42
mp317,78 MB1:17:41Play Surah At-Towbah 38-42<br>Tafsiir Surah At-Towbah 38-42 Download Surah At-Towbah 38-42<br>Tafsiir Surah At-Towbah 38-42
143Surah At-Towbah 43-59
Tafsiir Surah At-Towbah 43-59
mp318,21 MB1:19:35Play Surah At-Towbah 43-59<br>Tafsiir Surah At-Towbah 43-59 Download Surah At-Towbah 43-59<br>Tafsiir Surah At-Towbah 43-59
144Surah At-Towbah 60
Tafsiir Surah At-Towbah 60
mp312,96 MB56:37Play Surah At-Towbah 60<br>Tafsiir Surah At-Towbah 60 Download Surah At-Towbah 60<br>Tafsiir Surah At-Towbah 60
145Surah At-Towbah 61-68
Tafsiir Surah At-Towbah 61-68
mp313,93 MB1:00:51Play Surah At-Towbah 61-68<br>Tafsiir Surah At-Towbah 61-68 Download Surah At-Towbah 61-68<br>Tafsiir Surah At-Towbah 61-68
146Surah At-Towbah 69-74
Tafsiir Surah At-Towbah 69-74
mp316,07 MB1:10:11Play Surah At-Towbah 69-74<br>Tafsiir Surah At-Towbah 69-74 Download Surah At-Towbah 69-74<br>Tafsiir Surah At-Towbah 69-74
147Surah At-Towbah 75-81
Tafsiir Surah At-Towbah 75-81
mp315,94 MB1:09:39Play Surah At-Towbah 75-81<br>Tafsiir Surah At-Towbah 75-81 Download Surah At-Towbah 75-81<br>Tafsiir Surah At-Towbah 75-81
148Surah At-Towbah 82-92
Tafsiir Surah At-Towbah 82-92
mp316,6 MB1:12:31Play Surah At-Towbah 82-92<br>Tafsiir Surah At-Towbah 82-92 Download Surah At-Towbah 82-92<br>Tafsiir Surah At-Towbah 82-92
149Surah At-Towbah 93-99
Tafsiir Surah At-Towbah 93-99
mp313,97 MB1:01:01Play Surah At-Towbah 93-99<br>Tafsiir Surah At-Towbah 93-99 Download Surah At-Towbah 93-99<br>Tafsiir Surah At-Towbah 93-99
150Surah At-Towbah 100-104
Tafsiir Surah At-Towbah 100-104
mp315,96 MB1:09:44Play Surah At-Towbah 100-104<br>Tafsiir Surah At-Towbah 100-104 Download Surah At-Towbah 100-104<br>Tafsiir Surah At-Towbah 100-104
151Surah At-Towbah 105-111
Tafsiir Surah At-Towbah 105-111
mp316,15 MB1:10:34Play Surah At-Towbah 105-111<br>Tafsiir Surah At-Towbah 105-111 Download Surah At-Towbah 105-111<br>Tafsiir Surah At-Towbah 105-111
152Surah At-Towbah 112-119
Tafsiir Surah At-Towbah 112-119
mp316,02 MB1:09:59Play Surah At-Towbah 112-119<br>Tafsiir Surah At-Towbah 112-119 Download Surah At-Towbah 112-119<br>Tafsiir Surah At-Towbah 112-119
153Surah At-Towbah 120-129
Tafsiir Surah At-Towbah 120-129
mp316,23 MB1:10:54Play Surah At-Towbah 120-129<br>Tafsiir Surah At-Towbah 120-129 Download Surah At-Towbah 120-129<br>Tafsiir Surah At-Towbah 120-129
154Surah Yuunus 1-6
Tafsiir Surah Yuunus 1-6
mp316,34 MB1:11:23Play Surah Yuunus 1-6<br>Tafsiir Surah Yuunus 1-6 Download Surah Yuunus 1-6<br>Tafsiir Surah Yuunus 1-6
155Surah Yuunus 7-16
Tafsiir Surah Yuunus 7-16
mp315,64 MB1:08:20Play Surah Yuunus 7-16<br>Tafsiir Surah Yuunus 7-16 Download Surah Yuunus 7-16<br>Tafsiir Surah Yuunus 7-16
156Surah Yuunus 17-25
Tafsiir Surah Yuunus 17-25
mp317,38 MB1:15:54Play Surah Yuunus 17-25<br>Tafsiir Surah Yuunus 17-25 Download Surah Yuunus 17-25<br>Tafsiir Surah Yuunus 17-25
157Surah Yuunus 26-35
Tafsiir Surah Yuunus 26-35
mp316,08 MB1:10:16Play Surah Yuunus 26-35<br>Tafsiir Surah Yuunus 26-35 Download Surah Yuunus 26-35<br>Tafsiir Surah Yuunus 26-35
158Surah Yuunus 36-48
Tafsiir Surah Yuunus 36-48
mp314,85 MB1:04:53Play Surah Yuunus 36-48<br>Tafsiir Surah Yuunus 36-48 Download Surah Yuunus 36-48<br>Tafsiir Surah Yuunus 36-48
159Surah Yuunus 49-60
Tafsiir Surah Yuunus 49-60
mp315,04 MB1:05:44Play Surah Yuunus 49-60<br>Tafsiir Surah Yuunus 49-60 Download Surah Yuunus 49-60<br>Tafsiir Surah Yuunus 49-60
160Surah Yuunus 61-70
Tafsiir Surah Yuunus 61-70
mp314,86 MB1:04:56Play Surah Yuunus 61-70<br>Tafsiir Surah Yuunus 61-70 Download Surah Yuunus 61-70<br>Tafsiir Surah Yuunus 61-70
161Surah Yuunus 71-82
Tafsiir Surah Yuunus 71-82
mp314,57 MB1:03:40Play Surah Yuunus 71-82<br>Tafsiir Surah Yuunus 71-82 Download Surah Yuunus 71-82<br>Tafsiir Surah Yuunus 71-82
162Surah Yuunus 83-92
Tafsiir Surah Yuunus 83-92
mp314,88 MB1:05:02Play Surah Yuunus 83-92<br>Tafsiir Surah Yuunus 83-92 Download Surah Yuunus 83-92<br>Tafsiir Surah Yuunus 83-92
163Surah Yuunus 93-109
Tafsiir Surah Yuunus 93-109
mp316,71 MB1:13:01Play Surah Yuunus 93-109<br>Tafsiir Surah Yuunus 93-109 Download Surah Yuunus 93-109<br>Tafsiir Surah Yuunus 93-109
164Surah Huud 1-8
Tafsiir Surah Huud 1-8
mp316,74 MB1:13:08Play Surah Huud 1-8<br>Tafsiir Surah Huud 1-8 Download Surah Huud 1-8<br>Tafsiir Surah Huud 1-8
165Surah Huud 9-17
Tafsiir Surah Huud 9-17
mp315,09 MB1:05:57Play Surah Huud 9-17<br>Tafsiir Surah Huud 9-17 Download Surah Huud 9-17<br>Tafsiir Surah Huud 9-17
166Surah Huud 18-27
Tafsiir Surah Huud 18-27
mp316,19 MB1:10:44Play Surah Huud 18-27<br>Tafsiir Surah Huud 18-27 Download Surah Huud 18-27<br>Tafsiir Surah Huud 18-27
167Surah Huud 28-40
Tafsiir Surah Huud 28-40
mp315,38 MB1:07:11Play Surah Huud 28-40<br>Tafsiir Surah Huud 28-40 Download Surah Huud 28-40<br>Tafsiir Surah Huud 28-40
168Surah Huud 41-49
Tafsiir Surah Huud 41-49
mp313,84 MB1:00:27Play Surah Huud 41-49<br>Tafsiir Surah Huud 41-49 Download Surah Huud 41-49<br>Tafsiir Surah Huud 41-49
169Surah Huud 50-63
Tafsiir Surah Huud 50-63
mp315,79 MB1:09:00Play Surah Huud 50-63<br>Tafsiir Surah Huud 50-63 Download Surah Huud 50-63<br>Tafsiir Surah Huud 50-63
170Surah Huud 64-76
Tafsiir Surah Huud 64-76
mp315,5 MB1:07:43Play Surah Huud 64-76<br>Tafsiir Surah Huud 64-76 Download Surah Huud 64-76<br>Tafsiir Surah Huud 64-76
171Surah Huud 77-86
Tafsiir Surah Huud 77-86
mp317,32 MB1:15:39Play Surah Huud 77-86<br>Tafsiir Surah Huud 77-86 Download Surah Huud 77-86<br>Tafsiir Surah Huud 77-86
172Surah Huud 87-101
Tafsiir Surah Huud 87-101
mp316,38 MB1:11:34Play Surah Huud 87-101<br>Tafsiir Surah Huud 87-101 Download Surah Huud 87-101<br>Tafsiir Surah Huud 87-101
173Surah Huud 102-112
Tafsiir Surah Huud 102-112
mp316,58 MB1:12:26Play Surah Huud 102-112<br>Tafsiir Surah Huud 102-112 Download Surah Huud 102-112<br>Tafsiir Surah Huud 102-112
174Surah Huud 113-123
Tafsiir Surah Huud 113-123
mp316,32 MB1:11:18Play Surah Huud 113-123<br>Tafsiir Surah Huud 113-123 Download Surah Huud 113-123<br>Tafsiir Surah Huud 113-123
175Surah Yuusuf 1-14
Tafsiir Surah Yuusuf 1-14
mp316,35 MB1:11:26Play Surah Yuusuf 1-14<br>Tafsiir Surah Yuusuf 1-14 Download Surah Yuusuf 1-14<br>Tafsiir Surah Yuusuf 1-14
176Surah Yuusuf 15-24
Tafsiir Surah Yuusuf 15-24
mp319,37 MB1:24:37Play Surah Yuusuf 15-24<br>Tafsiir Surah Yuusuf 15-24 Download Surah Yuusuf 15-24<br>Tafsiir Surah Yuusuf 15-24
177Surah Yuusuf 25-38
Tafsiir Surah Yuusuf 25-38
mp318,74 MB1:21:52Play Surah Yuusuf 25-38<br>Tafsiir Surah Yuusuf 25-38 Download Surah Yuusuf 25-38<br>Tafsiir Surah Yuusuf 25-38
178Surah Yuusuf 39-53
Tafsiir Surah Yuusuf 39-53
mp319,27 MB1:24:12Play Surah Yuusuf 39-53<br>Tafsiir Surah Yuusuf 39-53 Download Surah Yuusuf 39-53<br>Tafsiir Surah Yuusuf 39-53
179Surah Yuusuf 54-64
Tafsiir Surah Yuusuf 54-64
mp317,03 MB1:14:25Play Surah Yuusuf 54-64<br>Tafsiir Surah Yuusuf 54-64 Download Surah Yuusuf 54-64<br>Tafsiir Surah Yuusuf 54-64
180Surah Yuusuf 65-76
Tafsiir Surah Yuusuf 65-76
mp317,55 MB1:16:41Play Surah Yuusuf 65-76<br>Tafsiir Surah Yuusuf 65-76 Download Surah Yuusuf 65-76<br>Tafsiir Surah Yuusuf 65-76
181Surah Yuusuf 77-88
Tafsiir Surah Yuusuf 77-88
mp317,22 MB1:15:14Play Surah Yuusuf 77-88<br>Tafsiir Surah Yuusuf 77-88 Download Surah Yuusuf 77-88<br>Tafsiir Surah Yuusuf 77-88
182Surah Yuusuf 89-100
Tafsiir Surah Yuusuf 89-100
mp317,25 MB1:15:21Play Surah Yuusuf 89-100<br>Tafsiir Surah Yuusuf 89-100 Download Surah Yuusuf 89-100<br>Tafsiir Surah Yuusuf 89-100
183Surah Yuusuf 101-111
Tafsiir Surah Yuusuf 101-111
mp319,02 MB1:23:06Play Surah Yuusuf 101-111<br>Tafsiir Surah Yuusuf 101-111 Download Surah Yuusuf 101-111<br>Tafsiir Surah Yuusuf 101-111
184Surah Al-Racadi 1-6
Tafsiir Surah Al-Racadi 1-6
mp317,18 MB1:15:04Play Surah Al-Racadi 1-6<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 1-6 Download Surah Al-Racadi 1-6<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 1-6
185Surah Al-Racadi 7-14
Tafsiir Surah Al-Racadi 7-14
mp317,73 MB1:17:28Play Surah Al-Racadi 7-14<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 7-14 Download Surah Al-Racadi 7-14<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 7-14
186Surah Al-Racadi 15-24
Tafsiir Surah Al-Racadi 15-24
mp320,24 MB1:28:26Play Surah Al-Racadi 15-24<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 15-24 Download Surah Al-Racadi 15-24<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 15-24
187Surah Al-Racadi 25-34
Tafsiir Surah Al-Racadi 25-34
mp316,93 MB1:13:57Play Surah Al-Racadi 25-34<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 25-34 Download Surah Al-Racadi 25-34<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 25-34
188Surah Al-Racadi 35-43
Tafsiir Surah Al-Racadi 35-43
mp316,68 MB1:12:52Play Surah Al-Racadi 35-43<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 35-43 Download Surah Al-Racadi 35-43<br>Tafsiir Surah Al-Racadi 35-43
189Surah Ibraahiim 1-12
Tafsiir Surah Ibraahiim 1-12
mp318,33 MB1:20:06Play Surah Ibraahiim 1-12<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 1-12 Download Surah Ibraahiim 1-12<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 1-12
190Surah Ibraahiim 13-23
Tafsiir Surah Ibraahiim 13-23
mp318,42 MB1:20:28Play Surah Ibraahiim 13-23<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 13-23 Download Surah Ibraahiim 13-23<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 13-23
191Surah Ibraahiim 24-36
Tafsiir Surah Ibraahiim 24-36
mp318,48 MB1:20:44Play Surah Ibraahiim 24-36<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 24-36 Download Surah Ibraahiim 24-36<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 24-36
192Surah Ibraahiim 37-52
Tafsiir Surah Ibraahiim 37-52
mp318,76 MB1:21:58Play Surah Ibraahiim 37-52<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 37-52 Download Surah Ibraahiim 37-52<br>Tafsiir Surah Ibraahiim 37-52
193Surah Al-Xijri 1-25
Tafsiir Surah Al-Xijri 1-25
mp318,51 MB1:20:53Play Surah Al-Xijri 1-25<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 1-25 Download Surah Al-Xijri 1-25<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 1-25
194Surah Al-Xijri 26-48
Tafsiir Surah Al-Xijri 26-48
mp315,23 MB1:06:33Play Surah Al-Xijri 26-48<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 26-48 Download Surah Al-Xijri 26-48<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 26-48
195Surah Al-Xijri 49-86
Tafsiir Surah Al-Xijri 49-86
mp319,01 MB1:23:04Play Surah Al-Xijri 49-86<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 49-86 Download Surah Al-Xijri 49-86<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 49-86
196Surah Al-Xijri 87-99
Tafsiir Surah Al-Xijri 87-99
mp314,71 MB1:04:17Play Surah Al-Xijri 87-99<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 87-99 Download Surah Al-Xijri 87-99<br>Tafsiir Surah Al-Xijri 87-99
197Surah Al-Naxli 1-13
Tafsiir Surah Al-Naxli 1-13
mp318,11 MB1:19:07Play Surah Al-Naxli 1-13<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 1-13 Download Surah Al-Naxli 1-13<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 1-13
198Surah Al-Naxli 14-32
Tafsiir Surah Al-Naxli 14-32
mp319,9 MB1:26:56Play Surah Al-Naxli 14-32<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 14-32 Download Surah Al-Naxli 14-32<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 14-32
199Surah Al-Naxli 33-44
Tafsiir Surah Al-Naxli 33-44
mp317,97 MB1:18:30Play Surah Al-Naxli 33-44<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 33-44 Download Surah Al-Naxli 33-44<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 33-44
200Surah Al-Naxli 45-61
Tafsiir Surah Al-Naxli 45-61
mp319,2 MB1:23:53Play Surah Al-Naxli 45-61<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 45-61 Download Surah Al-Naxli 45-61<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 45-61
201Surah Al-Naxli 62-70
Tafsiir Surah Al-Naxli 62-70
mp318,02 MB1:18:43Play Surah Al-Naxli 62-70<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 62-70 Download Surah Al-Naxli 62-70<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 62-70
202Surah Al-Naxli 71-81
Tafsiir Surah Al-Naxli 71-81
mp318,11 MB1:19:07Play Surah Al-Naxli 71-81<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 71-81 Download Surah Al-Naxli 71-81<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 71-81
203Surah Al-Naxli 82-91
Tafsiir Surah Al-Naxli 82-91
mp316,72 MB1:13:02Play Surah Al-Naxli 82-91<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 82-91 Download Surah Al-Naxli 82-91<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 82-91
204Surah Al-Naxli 92-102
Tafsiir Surah Al-Naxli 92-102
mp318,38 MB1:20:18Play Surah Al-Naxli 92-102<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 92-102 Download Surah Al-Naxli 92-102<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 92-102
205Surah Al-Naxli 103-112
Tafsiir Surah Al-Naxli 103-112
mp318,16 MB1:19:19Play Surah Al-Naxli 103-112<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 103-112 Download Surah Al-Naxli 103-112<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 103-112
206Surah Al-Naxli 113-128
Tafsiir Surah Al-Naxli 113-128
mp320,47 MB1:29:27Play Surah Al-Naxli 113-128<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 113-128 Download Surah Al-Naxli 113-128<br>Tafsiir Surah Al-Naxli 113-128
207Surah Al-Israa 1-8
Tafsiir Surah Al-Israa 1-8
mp318,8 MB1:22:08Play Surah Al-Israa 1-8<br>Tafsiir Surah Al-Israa 1-8 Download Surah Al-Israa 1-8<br>Tafsiir Surah Al-Israa 1-8
208Surah Al-Israa 9-17
Tafsiir Surah Al-Israa 9-17
mp317,97 MB1:18:32Play Surah Al-Israa 9-17<br>Tafsiir Surah Al-Israa 9-17 Download Surah Al-Israa 9-17<br>Tafsiir Surah Al-Israa 9-17
209Surah Al-Israa 18-29
Tafsiir Surah Al-Israa 18-29
mp317,51 MB1:16:29Play Surah Al-Israa 18-29<br>Tafsiir Surah Al-Israa 18-29 Download Surah Al-Israa 18-29<br>Tafsiir Surah Al-Israa 18-29
210Surah Al-Israa 30-39
Tafsiir Surah Al-Israa 30-39
mp316,77 MB1:13:17Play Surah Al-Israa 30-39<br>Tafsiir Surah Al-Israa 30-39 Download Surah Al-Israa 30-39<br>Tafsiir Surah Al-Israa 30-39
211Surah Al-Israa 40-55
Tafsiir Surah Al-Israa 40-55
mp319,09 MB1:23:24Play Surah Al-Israa 40-55<br>Tafsiir Surah Al-Israa 40-55 Download Surah Al-Israa 40-55<br>Tafsiir Surah Al-Israa 40-55
212Surah Al-Israa 56-69
Tafsiir Surah Al-Israa 56-69
mp320,35 MB1:28:54Play Surah Al-Israa 56-69<br>Tafsiir Surah Al-Israa 56-69 Download Surah Al-Israa 56-69<br>Tafsiir Surah Al-Israa 56-69
213Surah Al-Israa 70-81
Tafsiir Surah Al-Israa 70-81
mp318,6 MB1:21:17Play Surah Al-Israa 70-81<br>Tafsiir Surah Al-Israa 70-81 Download Surah Al-Israa 70-81<br>Tafsiir Surah Al-Israa 70-81
214Surah Al-Israa 82-98
Tafsiir Surah Al-Israa 82-98
mp317,96 MB1:18:29Play Surah Al-Israa 82-98<br>Tafsiir Surah Al-Israa 82-98 Download Surah Al-Israa 82-98<br>Tafsiir Surah Al-Israa 82-98
215Surah Al-Israa 99-111
Tafsiir Surah Al-Israa 99-111
mp316,81 MB1:13:26Play Surah Al-Israa 99-111<br>Tafsiir Surah Al-Israa 99-111 Download Surah Al-Israa 99-111<br>Tafsiir Surah Al-Israa 99-111
216Surah Al-Kahf 1-5
Tafsiir Surah Al-Kahf 1-5
mp314,66 MB1:04:02Play Surah Al-Kahf 1-5<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 1-5 Download Surah Al-Kahf 1-5<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 1-5
217Surah Al-Kahf 6-15
Tafsiir Surah Al-Kahf 6-15
mp316,89 MB1:13:48Play Surah Al-Kahf 6-15<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 6-15 Download Surah Al-Kahf 6-15<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 6-15
218Surah Al-Kahf 16-21
Tafsiir Surah Al-Kahf 16-21
mp318,01 MB1:18:40Play Surah Al-Kahf 16-21<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 16-21 Download Surah Al-Kahf 16-21<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 16-21
219Surah Al-Kahf 22-27
Tafsiir Surah Al-Kahf 22-27
mp318,3 MB1:19:58Play Surah Al-Kahf 22-27<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 22-27 Download Surah Al-Kahf 22-27<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 22-27
220Surah Al-Kahf 28-36
Tafsiir Surah Al-Kahf 28-36
mp317,07 MB1:14:33Play Surah Al-Kahf 28-36<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 28-36 Download Surah Al-Kahf 28-36<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 28-36
221Surah Al-Kahf 37-46
Tafsiir Surah Al-Kahf 37-46
mp315,72 MB1:08:42Play Surah Al-Kahf 37-46<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 37-46 Download Surah Al-Kahf 37-46<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 37-46
222Surah Al-Kahf 47-55
Tafsiir Surah Al-Kahf 47-55
mp315,79 MB1:09:00Play Surah Al-Kahf 47-55<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 47-55 Download Surah Al-Kahf 47-55<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 47-55
223Surah Al-Kahf 56-59
Tafsiir Surah Al-Kahf 56-59
mp317,7 MB1:17:21Play Surah Al-Kahf 56-59<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 56-59 Download Surah Al-Kahf 56-59<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 56-59
224Surah Al-Kahf 60-82
Tafsiir Surah Al-Kahf 60-82
mp318,19 MB1:19:27Play Surah Al-Kahf 60-82<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 60-82 Download Surah Al-Kahf 60-82<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 60-82
225Surah Al-Kahf 83-88
Tafsiir Surah Al-Kahf 83-88
mp316,52 MB1:12:09Play Surah Al-Kahf 83-88<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 83-88 Download Surah Al-Kahf 83-88<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 83-88
226Surah Al-Kahf 89-110
Tafsiir Surah Al-Kahf 89-110
mp317,09 MB1:14:40Play Surah Al-Kahf 89-110<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 89-110 Download Surah Al-Kahf 89-110<br>Tafsiir Surah Al-Kahf 89-110
227Surah Maryam 1-15
Tafsiir Surah Maryam 1-15
mp315,6 MB1:08:08Play Surah Maryam 1-15<br>Tafsiir Surah Maryam 1-15 Download Surah Maryam 1-15<br>Tafsiir Surah Maryam 1-15
228Surah Maryam 16-33
Tafsiir Surah Maryam 16-33
mp316,54 MB1:12:15Play Surah Maryam 16-33<br>Tafsiir Surah Maryam 16-33 Download Surah Maryam 16-33<br>Tafsiir Surah Maryam 16-33
229Surah Maryam 34-50
Tafsiir Surah Maryam 34-50
mp315,05 MB1:05:44Play Surah Maryam 34-50<br>Tafsiir Surah Maryam 34-50 Download Surah Maryam 34-50<br>Tafsiir Surah Maryam 34-50
230Surah Maryam 51-58
Tafsiir Surah Maryam 51-58
mp38,58 MB37:29Play Surah Maryam 51-58<br>Tafsiir Surah Maryam 51-58 Download Surah Maryam 51-58<br>Tafsiir Surah Maryam 51-58
231Surah Maryam 59-70
Tafsiir Surah Maryam 59-70
mp314,21 MB1:02:05Play Surah Maryam 59-70<br>Tafsiir Surah Maryam 59-70 Download Surah Maryam 59-70<br>Tafsiir Surah Maryam 59-70
232Surah Maryam 71-98
Tafsiir Surah Maryam 71-98
mp316,75 MB1:13:11Play Surah Maryam 71-98<br>Tafsiir Surah Maryam 71-98 Download Surah Maryam 71-98<br>Tafsiir Surah Maryam 71-98
233Surah Dhaahaa 1-23
Tafsiir Surah Dhaahaa 1-23
mp316,26 MB1:11:02Play Surah Dhaahaa 1-23<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 1-23 Download Surah Dhaahaa 1-23<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 1-23
234Surah Dhaahaa 24-46
Tafsiir Surah Dhaahaa 24-46
mp314,38 MB1:02:49Play Surah Dhaahaa 24-46<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 24-46 Download Surah Dhaahaa 24-46<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 24-46
235Surah Dhaahaa 47-70
Tafsiir Surah Dhaahaa 47-70
mp317,29 MB1:15:32Play Surah Dhaahaa 47-70<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 47-70 Download Surah Dhaahaa 47-70<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 47-70
236Surah Dhaahaa 71-86
Tafsiir Surah Dhaahaa 71-86
mp316,9 MB1:13:50Play Surah Dhaahaa 71-86<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 71-86 Download Surah Dhaahaa 71-86<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 71-86
237Surah Dhaahaa 87-99
Tafsiir Surah Dhaahaa 87-99
mp315,45 MB1:07:29Play Surah Dhaahaa 87-99<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 87-99 Download Surah Dhaahaa 87-99<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 87-99
238Surah Dhaahaa 100-119
Tafsiir Surah Dhaahaa 100-119
mp317,61 MB1:16:55Play Surah Dhaahaa 100-119<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 100-119 Download Surah Dhaahaa 100-119<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 100-119
239Surah Dhaahaa 120-135
Tafsiir Surah Dhaahaa 120-135
mp317,58 MB1:16:49Play Surah Dhaahaa 120-135<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 120-135 Download Surah Dhaahaa 120-135<br>Tafsiir Surah Dhaahaa 120-135
240Surah Al-anbiyaa 1-20
Tafsiir Surah Al-anbiyaa 1-20
mp317,29 MB1:15:33Play Surah Al-anbiyaa 1-20<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 1-20 Download Surah Al-anbiyaa 1-20<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 1-20
241Surah Al-anbiyaa 21-34
Tafsiir Surah Al-anbiyaa 21-34
mp316,54 MB1:12:17Play Surah Al-anbiyaa 21-34<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 21-34 Download Surah Al-anbiyaa 21-34<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 21-34
242Surah Al-anbiyaa 35-50
Tafsiir Surah Al-anbiyaa 35-50
mp316,58 MB1:12:27Play Surah Al-anbiyaa 35-50<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 35-50 Download Surah Al-anbiyaa 35-50<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 35-50
243Surah Al-anbiyaa 51-73
Tafsiir Surah Al-anbiyaa 51-73
mp316,63 MB1:12:40Play Surah Al-anbiyaa 51-73<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 51-73 Download Surah Al-anbiyaa 51-73<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 51-73
244Surah Al-anbiyaa 74-84
Tafsiir Surah Al-anbiyaa 74-84
mp317,71 MB1:17:21Play Surah Al-anbiyaa 74-84<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 74-84 Download Surah Al-anbiyaa 74-84<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 74-84
245Surah Al-anbiyaa 85-103
Tafsiir Surah Al-anbiyaa 85-103
mp317,04 MB1:14:27Play Surah Al-anbiyaa 85-103<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 85-103 Download Surah Al-anbiyaa 85-103<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 85-103
246Surah Al-anbiyaa 104-112
Tafsiir Surah Al-anbiyaa 104-112
mp312,17 MB53:10Play Surah Al-anbiyaa 104-112<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 104-112 Download Surah Al-anbiyaa 104-112<br>Tafsiir Surah Al-anbiyaa 104-112
247Surah Al-Xajj 1-5
Tafsiir Surah Al-Xajj 1-5
mp315,27 MB1:06:43Play Surah Al-Xajj 1-5<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 1-5 Download Surah Al-Xajj 1-5<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 1-5
248Surah Al-Xajj 6-18
Tafsiir Surah Al-Xajj 6-18
mp316,3 MB1:11:12Play Surah Al-Xajj 6-18<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 6-18 Download Surah Al-Xajj 6-18<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 6-18
249Surah Al-Xajj 19-27
Tafsiir Surah Al-Xajj 19-27
mp344,37 MB1:09:42Play Surah Al-Xajj 19-27<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 19-27 Download Surah Al-Xajj 19-27<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 19-27
250Surah Al-Xajj 28-37
Tafsiir Surah Al-Xajj 28-37
mp318,64 MB1:21:26Play Surah Al-Xajj 28-37<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 28-37 Download Surah Al-Xajj 28-37<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 28-37
251Surah Al-Xajj 38-51
Tafsiir Surah Al-Xajj 38-51
mp317,62 MB1:17:00Play Surah Al-Xajj 38-51<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 38-51 Download Surah Al-Xajj 38-51<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 38-51
252Surah Al-Xajj 52-59
Tafsiir Surah Al-Xajj 52-59
mp315,12 MB1:06:02Play Surah Al-Xajj 52-59<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 52-59 Download Surah Al-Xajj 52-59<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 52-59
253Surah Al-Xajj 60-71
Tafsiir Surah Al-Xajj 60-71
mp314,02 MB1:01:16Play Surah Al-Xajj 60-71<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 60-71 Download Surah Al-Xajj 60-71<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 60-71
254Surah Al-Xajj 72-78
Tafsiir Surah Al-Xajj 72-78
mp316,76 MB1:13:14Play Surah Al-Xajj 72-78<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 72-78 Download Surah Al-Xajj 72-78<br>Tafsiir Surah Al-Xajj 72-78
255Surah Al-Mu'minuun 1-20
Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 1-20
mp317,69 MB1:17:18Play Surah Al-Mu'minuun 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 1-20 Download Surah Al-Mu'minuun 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 1-20
256Surah Al-Mu'minuun 21-43
Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 21-43
mp316,31 MB1:11:16Play Surah Al-Mu'minuun 21-43<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 21-43 Download Surah Al-Mu'minuun 21-43<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 21-43
257Surah Al-Mu'minuun 44-65
Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 44-65
mp316,64 MB1:12:41Play Surah Al-Mu'minuun 44-65<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 44-65 Download Surah Al-Mu'minuun 44-65<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 44-65
258Surah Al-Mu'minuun 66-92
Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 66-92
mp317,88 MB1:18:08Play Surah Al-Mu'minuun 66-92<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 66-92 Download Surah Al-Mu'minuun 66-92<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 66-92
259Surah Al-Mu'minuun 93-118
Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 93-118
mp318,63 MB1:21:24Play Surah Al-Mu'minuun 93-118<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 93-118 Download Surah Al-Mu'minuun 93-118<br>Tafsiir Surah Al-Mu'minuun 93-118
260Surah An-nuur 1-10
Tafsiir Surah An-nuur 1-10
mp319,12 MB1:23:31Play Surah An-nuur 1-10<br>Tafsiir Surah An-nuur 1-10 Download Surah An-nuur 1-10<br>Tafsiir Surah An-nuur 1-10
261Surah An-nuur 11-20
Tafsiir Surah An-nuur 11-20
mp316,83 MB1:13:32Play Surah An-nuur 11-20<br>Tafsiir Surah An-nuur 11-20 Download Surah An-nuur 11-20<br>Tafsiir Surah An-nuur 11-20
262Surah An-nuur 21-30
Tafsiir Surah An-nuur 21-30
mp317,85 MB1:17:59Play Surah An-nuur 21-30<br>Tafsiir Surah An-nuur 21-30 Download Surah An-nuur 21-30<br>Tafsiir Surah An-nuur 21-30
263Surah Al-Furqaan 1-16
1. Tafsiir Surah Al-Furqaan 1-16
mp318,14 MB1:19:15Play Surah Al-Furqaan 1-16<br>1. Tafsiir Surah Al-Furqaan 1-16 Download Surah Al-Furqaan 1-16<br>1. Tafsiir Surah Al-Furqaan 1-16
264Surah Al-Furqaan 17-29
2. Tafsiir Surah Al-Furqaan 17-29
mp317,05 MB1:14:29Play Surah Al-Furqaan 17-29<br>2. Tafsiir Surah Al-Furqaan 17-29 Download Surah Al-Furqaan 17-29<br>2. Tafsiir Surah Al-Furqaan 17-29
265Surah Al-Furqaan 30-44
3. Tafsiir Surah Al-Furqaan 30-44
mp316,24 MB1:10:56Play Surah Al-Furqaan 30-44<br>3. Tafsiir Surah Al-Furqaan 30-44 Download Surah Al-Furqaan 30-44<br>3. Tafsiir Surah Al-Furqaan 30-44
266Surah Al-Furqaan 45-60
4. Tafsiir Surah Al-Furqaan 45-60
mp317,17 MB1:15:00Play Surah Al-Furqaan 45-60<br>4. Tafsiir Surah Al-Furqaan 45-60 Download Surah Al-Furqaan 45-60<br>4. Tafsiir Surah Al-Furqaan 45-60
267Surah Al-Furqaan 61-77
5. Tafsiir Surah Al-Furqaan 61-77
mp318,95 MB1:22:49Play Surah Al-Furqaan 61-77<br>5. Tafsiir Surah Al-Furqaan 61-77 Download Surah Al-Furqaan 61-77<br>5. Tafsiir Surah Al-Furqaan 61-77
268Surah Ash-Shucara' 1-30
1. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 1 - 30
mp319,81 MB1:26:31Play Surah Ash-Shucara' 1-30<br>1. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 1 - 30 Download Surah Ash-Shucara' 1-30<br>1. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 1 - 30
269Surah Ash-Shucara' 31-68
2. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 31-68
mp317,85 MB1:17:57Play Surah Ash-Shucara' 31-68<br>2. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 31-68 Download Surah Ash-Shucara' 31-68<br>2. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 31-68
270Surah Ash-Shucara'69-104
3. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 69-104
mp319,26 MB1:24:06Play Surah Ash-Shucara'69-104<br>3. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 69-104 Download Surah Ash-Shucara'69-104<br>3. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 69-104
271Surah Ash-Shucara'105-140
4. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 105-140
mp317,45 MB1:16:13Play Surah Ash-Shucara'105-140<br>4. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 105-140 Download Surah Ash-Shucara'105-140<br>4. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 105-140
272Surah Ash-Shucara,141-191'
5. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 141-191
mp320,31 MB1:28:43Play Surah Ash-Shucara,141-191'<br>5. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 141-191 Download Surah Ash-Shucara,141-191'<br>5. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 141-191
273Surah Ash-Shucara' 192-227
6. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 192-227
mp319 MB1:23:00Play Surah Ash-Shucara' 192-227<br>6. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 192-227 Download Surah Ash-Shucara' 192-227<br>6. Tafsiir Surah Ash-Shucara' 192-227
274Surah Al-Namal 1 - 16
1. Tafsiir Surah Al-Namal 1 - 16
mp315,69 MB1:08:31Play Surah Al-Namal 1 - 16<br>1. Tafsiir Surah Al-Namal 1 - 16 Download Surah Al-Namal 1 - 16<br>1. Tafsiir Surah Al-Namal 1 - 16
275Surah Al-Namal 17-31
2. Tafsiir Surah Al-Namal 17-31
mp313,67 MB59:41Play Surah Al-Namal 17-31<br>2. Tafsiir Surah Al-Namal 17-31 Download Surah Al-Namal 17-31<br>2. Tafsiir Surah Al-Namal 17-31
276Surah Al-Namal 32-44
3. Tafsiir Surah Al-Namal 32-44
mp317,14 MB1:14:51Play Surah Al-Namal 32-44<br>3. Tafsiir Surah Al-Namal 32-44 Download Surah Al-Namal 32-44<br>3. Tafsiir Surah Al-Namal 32-44
277Surah Al-Namal 45-59
4. Tafsiir Surah Al-Namal 45-59
mp316,12 MB1:10:25Play Surah Al-Namal 45-59<br>4. Tafsiir Surah Al-Namal 45-59 Download Surah Al-Namal 45-59<br>4. Tafsiir Surah Al-Namal 45-59
278Surah Al-Namal 60-68
5. Tafsiir Surah Al-Namal 60-68
mp316,12 MB1:10:24Play Surah Al-Namal 60-68<br>5. Tafsiir Surah Al-Namal 60-68 Download Surah Al-Namal 60-68<br>5. Tafsiir Surah Al-Namal 60-68
279Surah Al-Namal 69-81
6. Tafsiir Surah Al-Namal 69-81
mp316,29 MB1:11:08Play Surah Al-Namal 69-81<br>6. Tafsiir Surah Al-Namal 69-81 Download Surah Al-Namal 69-81<br>6. Tafsiir Surah Al-Namal 69-81
280Surah Al-Namal 82-93
7. Tafsiir Surah Al-Namal 82-93
mp316,26 MB1:11:01Play Surah Al-Namal 82-93<br>7. Tafsiir Surah Al-Namal 82-93 Download Surah Al-Namal 82-93<br>7. Tafsiir Surah Al-Namal 82-93
281Surah Al-Qasas 1 - 17
1. Tafsiir Surah Al-Qasas 1 - 17
mp317,26 MB1:15:24Play Surah Al-Qasas 1 - 17<br>1. Tafsiir Surah Al-Qasas 1 - 17 Download Surah Al-Qasas 1 - 17<br>1. Tafsiir Surah Al-Qasas 1 - 17
282Surah Al-Qasas 18-29
2. Tafsiir Surah Al-Qasas 18-29
mp316,03 MB1:09:59Play Surah Al-Qasas 18-29<br>2. Tafsiir Surah Al-Qasas 18-29 Download Surah Al-Qasas 18-29<br>2. Tafsiir Surah Al-Qasas 18-29
283Surah Al-Qasas 30-44
3. Tafsiir Surah Al-Qasas 30-44
mp316,42 MB1:11:44Play Surah Al-Qasas 30-44<br>3. Tafsiir Surah Al-Qasas 30-44 Download Surah Al-Qasas 30-44<br>3. Tafsiir Surah Al-Qasas 30-44
284Surah Al-Qasas 44-57
4. Tafsiir Surah Al-Qasas 44-57
mp316,59 MB1:12:27Play Surah Al-Qasas 44-57<br>4. Tafsiir Surah Al-Qasas 44-57 Download Surah Al-Qasas 44-57<br>4. Tafsiir Surah Al-Qasas 44-57
285Surah Al-Qasas 58-75
5. Tafsiir Surah Al-Qasas 58-75
mp316,64 MB1:12:40Play Surah Al-Qasas 58-75<br>5. Tafsiir Surah Al-Qasas 58-75 Download Surah Al-Qasas 58-75<br>5. Tafsiir Surah Al-Qasas 58-75
286Surah Al-Qasas 76-88
6. Tafsiir Surah Al-Qasas 76-88
mp318,91 MB1:22:34Play Surah Al-Qasas 76-88<br>6. Tafsiir Surah Al-Qasas 76-88 Download Surah Al-Qasas 76-88<br>6. Tafsiir Surah Al-Qasas 76-88
287Surah Al-Cankabuut 1-15
1. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 1 - 15
mp318,84 MB1:22:16Play Surah Al-Cankabuut 1-15<br>1. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 1 - 15 Download Surah Al-Cankabuut 1-15<br>1. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 1 - 15
288Surah Al-Cankabuut 16-32
2. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 16-32
mp319,08 MB1:23:21Play Surah Al-Cankabuut 16-32<br>2. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 16-32 Download Surah Al-Cankabuut 16-32<br>2. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 16-32
289Surah Al-Cankabuut 32-45
3. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 33-45
mp317,62 MB1:16:59Play Surah Al-Cankabuut 32-45<br>3. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 33-45 Download Surah Al-Cankabuut 32-45<br>3. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 33-45
290Surah Al-Cankabuut 46-69
4. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 46-69
mp321,58 MB1:34:16Play Surah Al-Cankabuut 46-69<br>4. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 46-69 Download Surah Al-Cankabuut 46-69<br>4. Tafsiir Surah Al-Cankabuut 46-69
291Surah Al-Ruum 1 - 19
1. Tafsiir Surah Al-Ruum 1 - 19
mp317,23 MB1:15:16Play Surah Al-Ruum 1 - 19<br>1. Tafsiir Surah Al-Ruum 1 - 19 Download Surah Al-Ruum 1 - 19<br>1. Tafsiir Surah Al-Ruum 1 - 19
292Surah Al-Ruum 20-30
2. Tafsiir Surah Al-Ruum 20-30
mp318,73 MB1:21:48Play Surah Al-Ruum 20-30<br>2. Tafsiir Surah Al-Ruum 20-30 Download Surah Al-Ruum 20-30<br>2. Tafsiir Surah Al-Ruum 20-30
293Surah Al-Ruum 31-45
3. Tafsiir Surah Al-Ruum 31-45
mp318,09 MB1:19:01Play Surah Al-Ruum 31-45<br>3. Tafsiir Surah Al-Ruum 31-45 Download Surah Al-Ruum 31-45<br>3. Tafsiir Surah Al-Ruum 31-45
294Surah Al-Ruum 46-60
4. Tafsiir Surah Al-Ruum 46-60
mp316,16 MB1:10:34Play Surah Al-Ruum 46-60<br>4. Tafsiir Surah Al-Ruum 46-60 Download Surah Al-Ruum 46-60<br>4. Tafsiir Surah Al-Ruum 46-60
295Surah Al-Luqmaan 1-17
1. Tafsiir Surah Al-Luqmaan 1 - 17
mp319,1 MB1:23:25Play Surah Al-Luqmaan 1-17<br>1. Tafsiir Surah Al-Luqmaan 1 - 17 Download Surah Al-Luqmaan 1-17<br>1. Tafsiir Surah Al-Luqmaan 1 - 17
296Surah Al-Luqmaan 18-34
2. Tafsiir Surah Al-Luqmaan 18-34
mp319,83 MB1:26:37Play Surah Al-Luqmaan 18-34<br>2. Tafsiir Surah Al-Luqmaan 18-34 Download Surah Al-Luqmaan 18-34<br>2. Tafsiir Surah Al-Luqmaan 18-34
297Surah Al-Sajdah 1 -14
1. Tafsiir Surah Al-Sajdah 1 - 14
mp319,63 MB1:25:45Play Surah Al-Sajdah 1 -14<br>1. Tafsiir Surah Al-Sajdah 1 - 14 Download Surah Al-Sajdah 1 -14<br>1. Tafsiir Surah Al-Sajdah 1 - 14
298Surah Al-Sajdah 15-30
2. Tafsiir Surah Al-Sajdah 15-30
mp316,76 MB1:13:13Play Surah Al-Sajdah 15-30<br>2. Tafsiir Surah Al-Sajdah 15-30 Download Surah Al-Sajdah 15-30<br>2. Tafsiir Surah Al-Sajdah 15-30
299Surah Al-Axzaab 1 -5
1. Tafsiir Surah Al-Axzaab 1 - 5
mp330,91 MB1:07:31Play Surah Al-Axzaab 1 -5<br>1. Tafsiir Surah Al-Axzaab 1 - 5 Download Surah Al-Axzaab 1 -5<br>1. Tafsiir Surah Al-Axzaab 1 - 5
300Surah Al-Axzaab 6 -8,qaz,axsab
2. Tafsiir Surah Al-Axzaab 6 - 8 ( Gazwatul Axzaab)
mp324,56 MB53:38Play Surah Al-Axzaab 6 -8,qaz,axsab<br>2. Tafsiir Surah Al-Axzaab 6 - 8 ( Gazwatul Axzaab) Download Surah Al-Axzaab 6 -8,qaz,axsab<br>2. Tafsiir Surah Al-Axzaab 6 - 8 ( Gazwatul Axzaab)
301Surah Al-Axzaab9 -16,Qaz,axsab
3. Tafsiir Surah Al-Axzaab 9 - 16 ( Gazwatul Axzaab)
mp336,12 MB1:18:54Play Surah Al-Axzaab9 -16,Qaz,axsab<br>3. Tafsiir Surah Al-Axzaab 9 - 16 ( Gazwatul Axzaab) Download Surah Al-Axzaab9 -16,Qaz,axsab<br>3. Tafsiir Surah Al-Axzaab 9 - 16 ( Gazwatul Axzaab)
302Surah Al-Axzaab 17 -27
3. Tafsiir Surah Al-Axzaab 17 - 27
mp376,48 MB1:23:32Play Surah Al-Axzaab 17 -27<br>3. Tafsiir Surah Al-Axzaab 17 - 27 Download Surah Al-Axzaab 17 -27<br>3. Tafsiir Surah Al-Axzaab 17 - 27
303Surah Al-Axzaab 28 -35
5. Tafsiir Surah Al-Axzaab 28 - 35
mp335,04 MB1:16:32Play Surah Al-Axzaab 28 -35<br>5. Tafsiir Surah Al-Axzaab 28 - 35 Download Surah Al-Axzaab 28 -35<br>5. Tafsiir Surah Al-Axzaab 28 - 35
304Surah Al-Axzaab 36-48
6. Tafsiir Surah Al-Axzaab 36-48
mp332,09 MB1:10:05Play Surah Al-Axzaab 36-48<br>6. Tafsiir Surah Al-Axzaab 36-48 Download Surah Al-Axzaab 36-48<br>6. Tafsiir Surah Al-Axzaab 36-48
305Surah Al-Axzaab 49-55
7. Tafsiir Surah Al-Axzaab 49-55
mp335,39 MB1:17:17Play Surah Al-Axzaab 49-55<br>7. Tafsiir Surah Al-Axzaab 49-55 Download Surah Al-Axzaab 49-55<br>7. Tafsiir Surah Al-Axzaab 49-55
306Surah Al-Axzaab 56-73
8. Tafsiir Surah Al-Axzaab 56-73
mp339,31 MB1:25:52Play Surah Al-Axzaab 56-73<br>8. Tafsiir Surah Al-Axzaab 56-73 Download Surah Al-Axzaab 56-73<br>8. Tafsiir Surah Al-Axzaab 56-73
307Surah Saba' 1-11
1. Tafsiir Surah Saba' 1-11
mp331,64 MB1:09:07Play Surah Saba' 1-11<br>1. Tafsiir Surah Saba' 1-11 Download Surah Saba' 1-11<br>1. Tafsiir Surah Saba' 1-11
308Surah Saba' 12-19
2. Tafsiir Surah Saba' 12-19
mp333,47 MB1:13:06Play Surah Saba' 12-19<br>2. Tafsiir Surah Saba' 12-19 Download Surah Saba' 12-19<br>2. Tafsiir Surah Saba' 12-19
309Surah Saba' 20-36
3. Tafsiir Surah Saba' 20-36
mp336,6 MB1:19:56Play Surah Saba' 20-36<br>3. Tafsiir Surah Saba' 20-36 Download Surah Saba' 20-36<br>3. Tafsiir Surah Saba' 20-36
310Surah Saba' 37-54
4. Tafsiir Surah Saba' 37-54
mp334,56 MB1:15:29Play Surah Saba' 37-54<br>4. Tafsiir Surah Saba' 37-54 Download Surah Saba' 37-54<br>4. Tafsiir Surah Saba' 37-54
311Surah Faadhir 1-10
1. Tafsiir Surah Faadhir 1-10
mp332,5 MB1:10:59Play Surah Faadhir 1-10<br>1. Tafsiir Surah Faadhir 1-10 Download Surah Faadhir 1-10<br>1. Tafsiir Surah Faadhir 1-10
312Surah Faadhir 11-28
2. Tafsiir Surah Faadhir 11-28
mp334,77 MB1:15:56Play Surah Faadhir 11-28<br>2. Tafsiir Surah Faadhir 11-28 Download Surah Faadhir 11-28<br>2. Tafsiir Surah Faadhir 11-28
313Surah Faadhir 29-45
3. Tafsiir Surah Faadhir 29-45
mp336,09 MB1:18:49Play Surah Faadhir 29-45<br>3. Tafsiir Surah Faadhir 29-45 Download Surah Faadhir 29-45<br>3. Tafsiir Surah Faadhir 29-45
314Surah Yaasiin 1-19
1. Tafsiir Surah Yaasiin 1-19
mp330,33 MB1:06:15Play Surah Yaasiin 1-19<br>1. Tafsiir Surah Yaasiin 1-19 Download Surah Yaasiin 1-19<br>1. Tafsiir Surah Yaasiin 1-19
315Surah Yaasiin 20-40
2. Tafsiir Surah Yaasiin 20-40
mp336,09 MB1:18:49Play Surah Yaasiin 20-40<br>2. Tafsiir Surah Yaasiin 20-40 Download Surah Yaasiin 20-40<br>2. Tafsiir Surah Yaasiin 20-40
316Surah Yaasiin 40-62
3. Tafsiir Surah Yaasiin 40-62
mp328,86 MB1:03:01Play Surah Yaasiin 40-62<br>3. Tafsiir Surah Yaasiin 40-62 Download Surah Yaasiin 40-62<br>3. Tafsiir Surah Yaasiin 40-62
317Surah Yaasiin 63-83
4. Tafsiir Surah Yaasiin 63-83
mp333,75 MB1:13:42Play Surah Yaasiin 63-83<br>4. Tafsiir Surah Yaasiin 63-83 Download Surah Yaasiin 63-83<br>4. Tafsiir Surah Yaasiin 63-83
318Surah As-Saaffaat 1-26
1. Tafsiir Surah As-Saaffaat 1-26
mp329,8 MB1:05:05Play Surah As-Saaffaat 1-26<br>1. Tafsiir Surah As-Saaffaat 1-26 Download Surah As-Saaffaat 1-26<br>1. Tafsiir Surah As-Saaffaat 1-26
319Surah As-Saaffaat 27-68
2. Tafsiir Surah As-Saaffaat 27-68
mp331,11 MB1:07:56Play Surah As-Saaffaat 27-68<br>2. Tafsiir Surah As-Saaffaat 27-68 Download Surah As-Saaffaat 27-68<br>2. Tafsiir Surah As-Saaffaat 27-68
320Surah As-Saaffaat 69-113
3. Tafsiir Surah As-Saaffaat 69-113
mp333,08 MB1:12:16Play Surah As-Saaffaat 69-113<br>3. Tafsiir Surah As-Saaffaat 69-113 Download Surah As-Saaffaat 69-113<br>3. Tafsiir Surah As-Saaffaat 69-113
321Surah As-Saaffaat 114-182
4. Tafsiir Surah As-Saaffaat 114-182
mp336,7 MB1:20:10Play Surah As-Saaffaat 114-182<br>4. Tafsiir Surah As-Saaffaat 114-182 Download Surah As-Saaffaat 114-182<br>4. Tafsiir Surah As-Saaffaat 114-182
322Surah Saad 1-16
1. Tafsiir Surah Saad 1-16
mp329 MB1:03:20Play Surah Saad 1-16<br>1. Tafsiir Surah Saad 1-16 Download Surah Saad 1-16<br>1. Tafsiir Surah Saad 1-16
323Surah Saad 17-26
2. Tafsiir Surah Saad 17-26
mp328,08 MB1:01:19Play Surah Saad 17-26<br>2. Tafsiir Surah Saad 17-26 Download Surah Saad 17-26<br>2. Tafsiir Surah Saad 17-26
324Surah Saad 27-40
3. Tafsiir Surah Saad 27-40
mp332,83 MB1:11:43Play Surah Saad 27-40<br>3. Tafsiir Surah Saad 27-40 Download Surah Saad 27-40<br>3. Tafsiir Surah Saad 27-40
325Surah Saad 41-61
4. Tafsiir Surah Saad 41-61
mp331,32 MB1:08:24Play Surah Saad 41-61<br>4. Tafsiir Surah Saad 41-61 Download Surah Saad 41-61<br>4. Tafsiir Surah Saad 41-61
326Surah Saad 62-88
5. Tafsiir Surah Saad 62-88
mp331,15 MB1:08:02Play Surah Saad 62-88<br>5. Tafsiir Surah Saad 62-88 Download Surah Saad 62-88<br>5. Tafsiir Surah Saad 62-88
327Surah Zumar 1-7
1. Tafsiir Surah Zumar 1-7
mp331,33 MB1:08:26Play Surah Zumar 1-7<br>1. Tafsiir Surah Zumar 1-7 Download Surah Zumar 1-7<br>1. Tafsiir Surah Zumar 1-7
328Surah Zumar 8-18
2. Tafsiir Surah Zumar 8-18
mp330,54 MB1:06:42Play Surah Zumar 8-18<br>2. Tafsiir Surah Zumar 8-18 Download Surah Zumar 8-18<br>2. Tafsiir Surah Zumar 8-18
329Surah Zumar 19-29
3. Tafsiir Surah Zumar 19-29
mp333,43 MB1:13:01Play Surah Zumar 19-29<br>3. Tafsiir Surah Zumar 19-29 Download Surah Zumar 19-29<br>3. Tafsiir Surah Zumar 19-29
330Surah Zumar 30-42
4. Tafsiir Surah Zumar 30-42
mp331,27 MB1:08:18Play Surah Zumar 30-42<br>4. Tafsiir Surah Zumar 30-42 Download Surah Zumar 30-42<br>4. Tafsiir Surah Zumar 30-42
331Surah Zumar 43-53
5. Tafsiir Surah Zumar 43-53
mp331,52 MB1:08:51Play Surah Zumar 43-53<br>5. Tafsiir Surah Zumar 43-53 Download Surah Zumar 43-53<br>5. Tafsiir Surah Zumar 43-53
332Surah Zumar 54-75
6. Tafsiir Surah Zumar 54-75
mp338,37 MB1:23:48Play Surah Zumar 54-75<br>6. Tafsiir Surah Zumar 54-75 Download Surah Zumar 54-75<br>6. Tafsiir Surah Zumar 54-75
333Surah Ghaafir 1-11
1. Tafsiir Surah Ghaafir 1-11
mp330,23 MB1:06:02Play Surah Ghaafir 1-11<br>1. Tafsiir Surah Ghaafir 1-11 Download Surah Ghaafir 1-11<br>1. Tafsiir Surah Ghaafir 1-11
334Surah Ghaafir 12-22
2. Tafsiir Surah Ghaafir 12-22
mp327,7 MB1:00:30Play Surah Ghaafir 12-22<br>2. Tafsiir Surah Ghaafir 12-22 Download Surah Ghaafir 12-22<br>2. Tafsiir Surah Ghaafir 12-22
335Surah Ghaafir 23-33
3. Tafsiir Surah Ghaafir 23-33
mp329,14 MB1:03:39Play Surah Ghaafir 23-33<br>3. Tafsiir Surah Ghaafir 23-33 Download Surah Ghaafir 23-33<br>3. Tafsiir Surah Ghaafir 23-33
336Surah Ghaafir 34-50
4. Tafsiir Surah Ghaafir 34-50
mp333,29 MB1:12:43Play Surah Ghaafir 34-50<br>4. Tafsiir Surah Ghaafir 34-50 Download Surah Ghaafir 34-50<br>4. Tafsiir Surah Ghaafir 34-50
337Surah Ghaafir 51-68
5. Tafsiir Surah Ghaafir 51-68
mp334,09 MB1:14:27Play Surah Ghaafir 51-68<br>5. Tafsiir Surah Ghaafir 51-68 Download Surah Ghaafir 51-68<br>5. Tafsiir Surah Ghaafir 51-68
338Surah Ghaafir 69-85
6. Tafsiir Surah Ghaafir 69-85
mp332,24 MB1:10:25Play Surah Ghaafir 69-85<br>6. Tafsiir Surah Ghaafir 69-85 Download Surah Ghaafir 69-85<br>6. Tafsiir Surah Ghaafir 69-85
339Surah Fusilat 1-12
1. Tafsiir Surah Fusilat 1-12
mp332,93 MB1:11:55Play Surah Fusilat 1-12<br>1. Tafsiir Surah Fusilat 1-12 Download Surah Fusilat 1-12<br>1. Tafsiir Surah Fusilat 1-12
340Surah Fusilat 13-25
2. Tafsiir Surah Fusilat 13-25
mp332,62 MB1:11:14Play Surah Fusilat 13-25<br>2. Tafsiir Surah Fusilat 13-25 Download Surah Fusilat 13-25<br>2. Tafsiir Surah Fusilat 13-25
341Surah Fusilat 26-39
3. Tafsiir Surah Fusilat 26-39
mp332,94 MB1:11:56Play Surah Fusilat 26-39<br>3. Tafsiir Surah Fusilat 26-39 Download Surah Fusilat 26-39<br>3. Tafsiir Surah Fusilat 26-39
342Surah Fusilat 40-54
4. Tafsiir Surah Fusilat 40-54
mp338,96 MB1:25:06Play Surah Fusilat 40-54<br>4. Tafsiir Surah Fusilat 40-54 Download Surah Fusilat 40-54<br>4. Tafsiir Surah Fusilat 40-54
343Surah Ash-shuraa 1-11
1. Tafsiir Surah Ash-shuraa 1-11
mp334,86 MB1:16:08Play Surah Ash-shuraa 1-11<br>1. Tafsiir Surah Ash-shuraa 1-11 Download Surah Ash-shuraa 1-11<br>1. Tafsiir Surah Ash-shuraa 1-11
344Surah Ash-shuraa 12-17
2. Tafsiir Surah Ash-shuraa 12-17
mp333,07 MB1:12:14Play Surah Ash-shuraa 12-17<br>2. Tafsiir Surah Ash-shuraa 12-17 Download Surah Ash-shuraa 12-17<br>2. Tafsiir Surah Ash-shuraa 12-17
345Surah Ash-shuraa 18-28
3. Tafsiir Surah Ash-shuraa 18-28
mp332,66 MB1:11:20Play Surah Ash-shuraa 18-28<br>3. Tafsiir Surah Ash-shuraa 18-28 Download Surah Ash-shuraa 18-28<br>3. Tafsiir Surah Ash-shuraa 18-28
346Surah Ash-shuraa 29-44
4. Tafsiir Surah Ash-shuraa 29-44
mp335,12 MB1:16:43Play Surah Ash-shuraa 29-44<br>4. Tafsiir Surah Ash-shuraa 29-44 Download Surah Ash-shuraa 29-44<br>4. Tafsiir Surah Ash-shuraa 29-44
347Surah Ash-shuraa 45-53
5. Tafsiir Surah Ash-shuraa 49-53
mp328,3 MB1:01:49Play Surah Ash-shuraa 45-53<br>5. Tafsiir Surah Ash-shuraa 49-53 Download Surah Ash-shuraa 45-53<br>5. Tafsiir Surah Ash-shuraa 49-53
348Surah Az-zukhruf 1-18
1. Tafsiir Surah Az-zukhruf 1-18
mp335,5 MB1:17:32Play Surah Az-zukhruf 1-18<br>1. Tafsiir Surah Az-zukhruf 1-18 Download Surah Az-zukhruf 1-18<br>1. Tafsiir Surah Az-zukhruf 1-18
349Surah Az-zukhruf 19-32
2. Tafsiir Surah Az-zukhruf 19-32
mp335,83 MB1:18:16Play Surah Az-zukhruf 19-32<br>2. Tafsiir Surah Az-zukhruf 19-32 Download Surah Az-zukhruf 19-32<br>2. Tafsiir Surah Az-zukhruf 19-32
350Surah Az-zukhruf 33-56
3. Tafsiir Surah Az-zukhruf 33-56
mp339,03 MB1:25:14Play Surah Az-zukhruf 33-56<br>3. Tafsiir Surah Az-zukhruf 33-56 Download Surah Az-zukhruf 33-56<br>3. Tafsiir Surah Az-zukhruf 33-56
351Surah Az-zukhruf 57-89
4. Tafsiir Surah Az-zukhruf 57-89
mp342,86 MB1:33:37Play Surah Az-zukhruf 57-89<br>4. Tafsiir Surah Az-zukhruf 57-89 Download Surah Az-zukhruf 57-89<br>4. Tafsiir Surah Az-zukhruf 57-89
352Surah Ad-Dukhaan 1-33
1. Tafsiir Surah Ad-Dukhaan 1-33
mp337,55 MB1:22:02Play Surah Ad-Dukhaan 1-33<br>1. Tafsiir Surah Ad-Dukhaan 1-33 Download Surah Ad-Dukhaan 1-33<br>1. Tafsiir Surah Ad-Dukhaan 1-33
353Surah Ad-Dukhaan 34-59
2. Tafsiir Surah Ad-Dukhaan 34-59
mp330,17 MB1:05:54Play Surah Ad-Dukhaan 34-59<br>2. Tafsiir Surah Ad-Dukhaan 34-59 Download Surah Ad-Dukhaan 34-59<br>2. Tafsiir Surah Ad-Dukhaan 34-59
354Surah Al-Jaathiyah 1-19
Tafsir Surah Al-Jaathiyah 1-19
mp336,4 MB1:19:30Play Surah Al-Jaathiyah 1-19<br>Tafsir Surah Al-Jaathiyah 1-19 Download Surah Al-Jaathiyah 1-19<br>Tafsir Surah Al-Jaathiyah 1-19
355Surah Al-Jaathiyah 20-37
Tafsir Surah Al-Jaathiyah 20-37
mp336,44 MB1:19:36Play Surah Al-Jaathiyah 20-37<br>Tafsir Surah Al-Jaathiyah 20-37 Download Surah Al-Jaathiyah 20-37<br>Tafsir Surah Al-Jaathiyah 20-37
356Surah Al-Axqaaf (1-10
1. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (1-10)
mp332,09 MB1:10:06Play Surah Al-Axqaaf (1-10<br>1. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (1-10) Download Surah Al-Axqaaf (1-10<br>1. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (1-10)
357Surah Al-Axqaaf (11-19
2. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (11-19)
mp335,7 MB1:17:58Play Surah Al-Axqaaf (11-19<br>2. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (11-19) Download Surah Al-Axqaaf (11-19<br>2. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (11-19)
358Surah Al-Axqaaf (20-35
3. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (20-35)
mp341,1 MB1:29:47Play Surah Al-Axqaaf (20-35<br>3. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (20-35) Download Surah Al-Axqaaf (20-35<br>3. Tafsiir Surah Al-Axqaaf (20-35)
359Surah Muxammad 1-15
1. Tafsiir Surah Muxammad 1-15
mp340,85 MB1:29:14Play Surah Muxammad 1-15<br>1. Tafsiir Surah Muxammad 1-15 Download Surah Muxammad 1-15<br>1. Tafsiir Surah Muxammad 1-15
360Surah Muxammad 16-38
2. Tafsiir Surah Muxammad 16-38
mp342,73 MB1:33:20Play Surah Muxammad 16-38<br>2. Tafsiir Surah Muxammad 16-38 Download Surah Muxammad 16-38<br>2. Tafsiir Surah Muxammad 16-38
361Sulxul Xudeybiyah Hordhaca FAX
Sulxul Xudeybiyah Hordhaca Suraatul Fatxi
mp334,97 MB1:16:23Play Sulxul Xudeybiyah Hordhaca FAX<br>Sulxul Xudeybiyah Hordhaca Suraatul Fatxi Download Sulxul Xudeybiyah Hordhaca FAX<br>Sulxul Xudeybiyah Hordhaca Suraatul Fatxi
362Surah Al-Fatx 1-14
Tafsiir Surah Al-Fatx 1-14
mp336,68 MB1:20:07Play Surah Al-Fatx 1-14<br>Tafsiir Surah Al-Fatx 1-14 Download Surah Al-Fatx 1-14<br>Tafsiir Surah Al-Fatx 1-14
363Surah Al-Fatx 15-25
Tafsiir Surah Al-Fatx 15-25
mp335,89 MB1:18:23Play Surah Al-Fatx 15-25<br>Tafsiir Surah Al-Fatx 15-25 Download Surah Al-Fatx 15-25<br>Tafsiir Surah Al-Fatx 15-25
364Surah Al-Fatx 26-29
Tafsiir Surah Al-Fatx 26-29
mp336,78 MB1:20:20Play Surah Al-Fatx 26-29<br>Tafsiir Surah Al-Fatx 26-29 Download Surah Al-Fatx 26-29<br>Tafsiir Surah Al-Fatx 26-29
365Surah Al-Xujjuraat 1-8
Tafsiir Surah Al-Xujjuraat 1-8
mp338,37 MB1:23:49Play Surah Al-Xujjuraat 1-8<br>Tafsiir Surah Al-Xujjuraat 1-8 Download Surah Al-Xujjuraat 1-8<br>Tafsiir Surah Al-Xujjuraat 1-8
366Surah Al-Xujjuraat 9-18
Tafsiir Surah Al-Xujjuraat 9-18
mp342,58 MB1:33:01Play Surah Al-Xujjuraat 9-18<br>Tafsiir Surah Al-Xujjuraat 9-18 Download Surah Al-Xujjuraat 9-18<br>Tafsiir Surah Al-Xujjuraat 9-18
367Surah Qaaf 1-18
Tafsiir Surah Qaaf 1-18
mp335,21 MB1:16:55Play Surah Qaaf 1-18<br>Tafsiir Surah Qaaf 1-18 Download Surah Qaaf 1-18<br>Tafsiir Surah Qaaf 1-18
368Surah Qaaf 19-45
2. Tafsiir Surah Qaaf 19-45
mp341,36 MB1:30:20Play Surah Qaaf 19-45<br>2. Tafsiir Surah Qaaf 19-45 Download Surah Qaaf 19-45<br>2. Tafsiir Surah Qaaf 19-45
369Surah Al-Daariyaat 1-27
1. Tafsiir Surah Al-Daariyaat 1-27
mp336,49 MB1:19:42Play Surah Al-Daariyaat 1-27<br>1. Tafsiir Surah Al-Daariyaat 1-27 Download Surah Al-Daariyaat 1-27<br>1. Tafsiir Surah Al-Daariyaat 1-27
370Surah Al-Daariyaat 28-60
2. Tafsiir Surah Al-Daariyaat 28-60
mp337,17 MB1:21:12Play Surah Al-Daariyaat 28-60<br>2. Tafsiir Surah Al-Daariyaat 28-60 Download Surah Al-Daariyaat 28-60<br>2. Tafsiir Surah Al-Daariyaat 28-60
371Surah Adh-Dhuur 1-28
1. Tafsiir Surah Adh-Dhuur 1-28
mp332,32 MB1:10:36Play Surah Adh-Dhuur 1-28<br>1. Tafsiir Surah Adh-Dhuur 1-28 Download Surah Adh-Dhuur 1-28<br>1. Tafsiir Surah Adh-Dhuur 1-28
372Surah Adh-Dhuur 29-49
2. Tafsiir Surah Adh-Dhuur 29-49
mp332,92 MB1:11:54Play Surah Adh-Dhuur 29-49<br>2. Tafsiir Surah Adh-Dhuur 29-49 Download Surah Adh-Dhuur 29-49<br>2. Tafsiir Surah Adh-Dhuur 29-49
373Surah An-Najm 1-23
Tafsiir Surah An-Najm 1-23
mp333,82 MB1:13:52Play Surah An-Najm 1-23<br>Tafsiir Surah An-Najm 1-23 Download Surah An-Najm 1-23<br>Tafsiir Surah An-Najm 1-23
374Surah An-Najm 24-35
Tafsiir Surah An-Najm 24-35
mp325,53 MB55:45Play Surah An-Najm 24-35<br>Tafsiir Surah An-Najm 24-35 Download Surah An-Najm 24-35<br>Tafsiir Surah An-Najm 24-35
375Surah An-Najm 36-52
Tafsiir Surah An-Najm 36-52
mp331,56 MB1:08:55Play Surah An-Najm 36-52<br>Tafsiir Surah An-Najm 36-52 Download Surah An-Najm 36-52<br>Tafsiir Surah An-Najm 36-52
376Surah Al-Qamar 1-21
Tafsiir Surah Al-Qamar 1-21
mp330,51 MB1:06:38Play Surah Al-Qamar 1-21<br>Tafsiir Surah Al-Qamar 1-21 Download Surah Al-Qamar 1-21<br>Tafsiir Surah Al-Qamar 1-21
377Surah Al-Qamar 22-55
Tafsiir Surah Al-Qamar 22-55
mp330,86 MB1:07:24Play Surah Al-Qamar 22-55<br>Tafsiir Surah Al-Qamar 22-55 Download Surah Al-Qamar 22-55<br>Tafsiir Surah Al-Qamar 22-55
378Surah Ar-Raxmaan 1-32
Tafsiir Surah Ar-Raxmaan 1-32
mp333,4 MB1:12:57Play Surah Ar-Raxmaan 1-32<br>Tafsiir Surah Ar-Raxmaan 1-32 Download Surah Ar-Raxmaan 1-32<br>Tafsiir Surah Ar-Raxmaan 1-32
379Surah Ar-Raxmaan 33-78
Tafsiir Surah Ar-Raxmaan 33-78
mp335,48 MB1:17:30Play Surah Ar-Raxmaan 33-78<br>Tafsiir Surah Ar-Raxmaan 33-78 Download Surah Ar-Raxmaan 33-78<br>Tafsiir Surah Ar-Raxmaan 33-78
380Surah Al-Waaqicah 1-56
Tafsiir Surah Al-Waaqicah 1-56
mp337,06 MB1:20:57Play Surah Al-Waaqicah 1-56<br>Tafsiir Surah Al-Waaqicah 1-56 Download Surah Al-Waaqicah 1-56<br>Tafsiir Surah Al-Waaqicah 1-56
381Surah Al-Waaqicah 57-96
Tafsiir Surah Al-Waaqicah 57-96
mp334,48 MB1:15:19Play Surah Al-Waaqicah 57-96<br>Tafsiir Surah Al-Waaqicah 57-96 Download Surah Al-Waaqicah 57-96<br>Tafsiir Surah Al-Waaqicah 57-96
382Surah Al-Xadiid 1-11
1. Tafsiir Surah Al-Xadiid 1-11
mp335,07 MB1:16:36Play Surah Al-Xadiid 1-11<br>1. Tafsiir Surah Al-Xadiid 1-11 Download Surah Al-Xadiid 1-11<br>1. Tafsiir Surah Al-Xadiid 1-11
383Surah Al-Xadiid 12-20
2. Tafsiir Surah Al-Xadiid 12-20
mp333,79 MB1:13:48Play Surah Al-Xadiid 12-20<br>2. Tafsiir Surah Al-Xadiid 12-20 Download Surah Al-Xadiid 12-20<br>2. Tafsiir Surah Al-Xadiid 12-20
384Surah Al-Xadiid 21-29
3. Tafsiir Surah Al-Xadiid 21-29
mp333,2 MB1:12:31Play Surah Al-Xadiid 21-29<br>3. Tafsiir Surah Al-Xadiid 21-29 Download Surah Al-Xadiid 21-29<br>3. Tafsiir Surah Al-Xadiid 21-29
385Surah Al-Mujaadalah1-7
1. Tafsiir Surah Al-Mujaadalah 1-7
mp330,48 MB1:06:35Play Surah Al-Mujaadalah1-7<br>1. Tafsiir Surah Al-Mujaadalah 1-7 Download Surah Al-Mujaadalah1-7<br>1. Tafsiir Surah Al-Mujaadalah 1-7
386Surah Al-Mujaadalah 8-22
2. Tafsiir Surah Al-Mujaadalah 8-22
mp334,72 MB1:15:50Play Surah Al-Mujaadalah 8-22<br>2. Tafsiir Surah Al-Mujaadalah 8-22 Download Surah Al-Mujaadalah 8-22<br>2. Tafsiir Surah Al-Mujaadalah 8-22
387Surah Al-Xashr 1-7
1. Tafsiir Surah Al-Xashr 1-7
mp334,61 MB1:15:36Play Surah Al-Xashr 1-7<br>1. Tafsiir Surah Al-Xashr 1-7 Download Surah Al-Xashr 1-7<br>1. Tafsiir Surah Al-Xashr 1-7
388Surah Al-Xashr 8-14
2. Tafsiir Surah Al-Xashr 8-14
mp329,09 MB1:03:32Play Surah Al-Xashr 8-14<br>2. Tafsiir Surah Al-Xashr 8-14 Download Surah Al-Xashr 8-14<br>2. Tafsiir Surah Al-Xashr 8-14
389Surah Al-Xashr 15-24
3. Tafsiir Surah Al-Xashr 15-24
mp331,17 MB1:08:05Play Surah Al-Xashr 15-24<br>3. Tafsiir Surah Al-Xashr 15-24 Download Surah Al-Xashr 15-24<br>3. Tafsiir Surah Al-Xashr 15-24
390Surah Al-Mumtaxinah 1-3
1. Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah 1-3
mp335,28 MB1:17:03Play Surah Al-Mumtaxinah 1-3<br>1. Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah 1-3 Download Surah Al-Mumtaxinah 1-3<br>1. Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah 1-3
391Surah Al-Mumtaxinah 4-13
2. Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah 4-13
mp336,51 MB1:19:45Play Surah Al-Mumtaxinah 4-13<br>2. Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah 4-13 Download Surah Al-Mumtaxinah 4-13<br>2. Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah 4-13
392Surah As-Saff 1-14
Tafsiir Surah As-Saff 1-14
mp335,25 MB1:16:59Play Surah As-Saff 1-14<br>Tafsiir Surah As-Saff 1-14 Download Surah As-Saff 1-14<br>Tafsiir Surah As-Saff 1-14
393Surah Al-Jumucah 1-11
Tafsiir Surah Al-Jumucah 1-11
mp332,89 MB1:11:50Play Surah Al-Jumucah 1-11<br>Tafsiir Surah Al-Jumucah 1-11 Download Surah Al-Jumucah 1-11<br>Tafsiir Surah Al-Jumucah 1-11
394Surah Al-Munaafiquun 1-11
Tafsiir Surah Al-Munaafiquun 1-11
mp329,77 MB1:05:01Play Surah Al-Munaafiquun 1-11<br>Tafsiir Surah Al-Munaafiquun 1-11 Download Surah Al-Munaafiquun 1-11<br>Tafsiir Surah Al-Munaafiquun 1-11
395Surah At-Taghaabun 1-18
Tafsiir Surah At-Taghaabun 1-18
mp335,12 MB1:16:42Play Surah At-Taghaabun 1-18<br>Tafsiir Surah At-Taghaabun 1-18 Download Surah At-Taghaabun 1-18<br>Tafsiir Surah At-Taghaabun 1-18
396Surah Adh-Dhalaaq 1-4
1. Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq 1-4
mp332,32 MB1:10:35Play Surah Adh-Dhalaaq 1-4<br>1. Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq 1-4 Download Surah Adh-Dhalaaq 1-4<br>1. Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq 1-4
397Surah Adh-Dhalaaq 5-12
2. Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq 5-12
mp329,06 MB1:03:28Play Surah Adh-Dhalaaq 5-12<br>2. Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq 5-12 Download Surah Adh-Dhalaaq 5-12<br>2. Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq 5-12
398Surah At-Taxriim 1-12
Tafsiir Surah At-Taxriim 1-12
mp336,29 MB1:19:16Play Surah At-Taxriim 1-12<br>Tafsiir Surah At-Taxriim 1-12 Download Surah At-Taxriim 1-12<br>Tafsiir Surah At-Taxriim 1-12
399Surah Al-Mulk 1-30
Tafsiir Surah Al-Mulk 1-30
mp338,23 MB1:23:31Play Surah Al-Mulk 1-30<br>Tafsiir Surah Al-Mulk 1-30 Download Surah Al-Mulk 1-30<br>Tafsiir Surah Al-Mulk 1-30
400Surah Al-Qalam 1-33
1. Tafsiir Surah Al-Qalam 1-33
mp332 MB1:09:54Play Surah Al-Qalam 1-33<br>1. Tafsiir Surah Al-Qalam 1-33 Download Surah Al-Qalam 1-33<br>1. Tafsiir Surah Al-Qalam 1-33
401Surah Al-Qalam 34-52
2. Tafsiir Surah Al-Qalam 34-52
mp327,25 MB59:31Play Surah Al-Qalam 34-52<br>2. Tafsiir Surah Al-Qalam 34-52 Download Surah Al-Qalam 34-52<br>2. Tafsiir Surah Al-Qalam 34-52
402Surah Al-Xaaqqah 1-52
Tafsiir Surah Al-Xaaqqah 1-52
mp338 MB1:23:00Play Surah Al-Xaaqqah 1-52<br>Tafsiir Surah Al-Xaaqqah 1-52 Download Surah Al-Xaaqqah 1-52<br>Tafsiir Surah Al-Xaaqqah 1-52
403Surah Al-Macaarij 1-44
Tafsiir Surah Al-Macaarij 1-44
mp335,59 MB1:17:44Play Surah Al-Macaarij 1-44<br>Tafsiir Surah Al-Macaarij 1-44 Download Surah Al-Macaarij 1-44<br>Tafsiir Surah Al-Macaarij 1-44
404Surah Nuux 1-28
Tafsiir Surah Nuux 1-28
mp334,63 MB1:15:38Play Surah Nuux 1-28<br>Tafsiir Surah Nuux 1-28 Download Surah Nuux 1-28<br>Tafsiir Surah Nuux 1-28
405Surah Al-Jinn 1-28
Tafsiir Surah Al-Jinn 1-28
mp337,3 MB1:21:29Play Surah Al-Jinn 1-28<br>Tafsiir Surah Al-Jinn 1-28 Download Surah Al-Jinn 1-28<br>Tafsiir Surah Al-Jinn 1-28
406Surah Al-Muzzammil 1-20
Tafsiir Surah Al-Muzzammil 1-20
mp335,89 MB1:18:24Play Surah Al-Muzzammil 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Muzzammil 1-20 Download Surah Al-Muzzammil 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Muzzammil 1-20
407Surah Al-Muddaththir 1-56
Tafsiir Surah Al-Muddaththir 1-56
mp335,95 MB1:18:31Play Surah Al-Muddaththir 1-56<br>Tafsiir Surah Al-Muddaththir 1-56 Download Surah Al-Muddaththir 1-56<br>Tafsiir Surah Al-Muddaththir 1-56
408Surah Al-Qiyaamah 1-40
Tafsiir Surah Al-Qiyaamah 1-40
mp331,42 MB1:08:37Play Surah Al-Qiyaamah 1-40<br>Tafsiir Surah Al-Qiyaamah 1-40 Download Surah Al-Qiyaamah 1-40<br>Tafsiir Surah Al-Qiyaamah 1-40
409Surah Al-Mursalaat
Tafsiir Surah Al-Mursalaat
mp336,53 MB1:19:47Play Surah Al-Mursalaat<br>Tafsiir Surah Al-Mursalaat Download Surah Al-Mursalaat<br>Tafsiir Surah Al-Mursalaat
410Surah Al-Insaan
Tafsiir Surah Al-Insaan
mp329,67 MB1:04:49Play Surah Al-Insaan<br>Tafsiir Surah Al-Insaan Download Surah Al-Insaan<br>Tafsiir Surah Al-Insaan
411Surah An-Naba'
Tafsiir Surah An-Naba'
mp331,68 MB1:09:12Play Surah An-Naba'<br>Tafsiir Surah An-Naba' Download Surah An-Naba'<br>Tafsiir Surah An-Naba'
412Surah An-Naazicaat
Tafsiir Surah An-Naazicaat
mp333,51 MB1:13:12Play Surah An-Naazicaat<br>Tafsiir Surah An-Naazicaat Download Surah An-Naazicaat<br>Tafsiir Surah An-Naazicaat
413Surah Cabasa
Tafsiir Surah Cabasa
mp328,3 MB1:01:48Play Surah Cabasa<br>Tafsiir Surah Cabasa Download Surah Cabasa<br>Tafsiir Surah Cabasa
414Suuratu Takwiir 1-29
Tafsiir Suuratu Takwiir 1-29
mp321,39 MB46:43Play Suuratu Takwiir 1-29<br>Tafsiir Suuratu Takwiir 1-29 Download Suuratu Takwiir 1-29<br>Tafsiir Suuratu Takwiir 1-29
415Suuratul Infidaar 1-19
Tafsiir Suuratul Infidaar 1-19
mp311,32 MB24:43Play Suuratul Infidaar 1-19<br>Tafsiir Suuratul Infidaar 1-19 Download Suuratul Infidaar 1-19<br>Tafsiir Suuratul Infidaar 1-19
416Suuratul Mudafifiin 1-34
Tafsiir Suuratul Mudafifiin 1-34
mp328,25 MB1:01:43Play Suuratul Mudafifiin 1-34<br>Tafsiir Suuratul Mudafifiin 1-34 Download Suuratul Mudafifiin 1-34<br>Tafsiir Suuratul Mudafifiin 1-34
417Suuratul Inshiqaaq 1-25
Tafsiir Suuratul Inshiqaaq 1-25
mp321,39 MB46:43Play Suuratul Inshiqaaq 1-25<br>Tafsiir Suuratul Inshiqaaq 1-25 Download Suuratul Inshiqaaq 1-25<br>Tafsiir Suuratul Inshiqaaq 1-25
418Suuratul Buruuj 1-22mp318,32 MB40:00Play Suuratul Buruuj 1-22 Download Suuratul Buruuj 1-22
419Suuratul Daariq 1-17
Tafsiir Suuratul Daariq 1-17
mp315,47 MB33:47Play Suuratul Daariq 1-17<br>Tafsiir Suuratul Daariq 1-17 Download Suuratul Daariq 1-17<br>Tafsiir Suuratul Daariq 1-17
420Suuratul Aclaa 1-19
Tafsiir Suuratul Aclaa 1-19
mp316,24 MB35:28Play Suuratul Aclaa 1-19<br>Tafsiir Suuratul Aclaa 1-19 Download Suuratul Aclaa 1-19<br>Tafsiir Suuratul Aclaa 1-19
421Surah Al-Ghaashiyah 1-20
Tafsiir Surah Al-Ghaashiyah 1-26
mp318,76 MB40:58Play Surah Al-Ghaashiyah 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Ghaashiyah 1-26 Download Surah Al-Ghaashiyah 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Ghaashiyah 1-26
422Surah Al-Fajr 1-30
Tafsiir Surah Al-Fajr 1-30
mp320,83 MB45:30Play Surah Al-Fajr 1-30<br>Tafsiir Surah Al-Fajr	1-30 Download Surah Al-Fajr 1-30<br>Tafsiir Surah Al-Fajr	1-30
423Surah Al-Balad 1-20
Tafsiir Surah Al-Balad 1-20
mp321,5 MB46:57Play Surah Al-Balad 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Balad 1-20 Download Surah Al-Balad 1-20<br>Tafsiir Surah Al-Balad 1-20
424Surah Ash-Shams 1-15
Tafsiir Surah Ash-Shams 1-15
mp310,02 MB21:53Play Surah Ash-Shams 1-15<br>Tafsiir Surah Ash-Shams 1-15 Download Surah Ash-Shams 1-15<br>Tafsiir Surah Ash-Shams 1-15
425Surah Al-Layl 1-21
Tafsiir Surah Al-Layl 1-21
mp319,03 MB41:34Play Surah Al-Layl 1-21<br>Tafsiir Surah Al-Layl 1-21 Download Surah Al-Layl 1-21<br>Tafsiir Surah Al-Layl 1-21
426Surah Ad-Duxaa 1-11
Tafsiir Surah Ad-Duxaa 1-11
mp39,81 MB21:25Play Surah Ad-Duxaa 1-11<br>Tafsiir Surah Ad-Duxaa 1-11 Download Surah Ad-Duxaa 1-11<br>Tafsiir Surah Ad-Duxaa 1-11
427Surah Ash-Sharx 1-8
Tafsiir Surah Ash-Sharx 1-8
mp36,45 MB14:04Play Surah Ash-Sharx 1-8<br>Tafsiir Surah Ash-Sharx 1-8 Download Surah Ash-Sharx 1-8<br>Tafsiir Surah Ash-Sharx 1-8
428Surah At-Tiin 1--8
Tafsiir Surah At-Tiin 1-8
mp38,32 MB18:10Play Surah At-Tiin 1--8<br>Tafsiir Surah At-Tiin	1-8 Download Surah At-Tiin 1--8<br>Tafsiir Surah At-Tiin	1-8
429Suuratul Calaq 1-19
Tafsiir Suuratul Calaq 1-19
mp315,27 MB33:21Play Suuratul Calaq 1-19<br>Tafsiir Suuratul Calaq 1-19 Download Suuratul Calaq 1-19<br>Tafsiir Suuratul Calaq 1-19
430Suuratul Qadri 1-5
Tafsiir Suuratul Qadri 1-5
mp35,35 MB11:41Play Suuratul Qadri 1-5<br>Tafsiir Suuratul Qadri 1-5 Download Suuratul Qadri 1-5<br>Tafsiir Suuratul Qadri 1-5
431Suuratul Bayinah 1-8
Tafsiir Suuratul Bayinah 1-8
mp39,22 MB20:07Play Suuratul Bayinah 1-8<br>Tafsiir Suuratul Bayinah 1-8 Download Suuratul Bayinah 1-8<br>Tafsiir Suuratul Bayinah 1-8
432Suuratu Zalzalah 1-8
Tafsiir Suuratu Zalzalah 1-8
mp310,15 MB22:09Play Suuratu Zalzalah 1-8<br>Tafsiir Suuratu Zalzalah 1-8 Download Suuratu Zalzalah 1-8<br>Tafsiir Suuratu Zalzalah 1-8
433Suuratul Caadiyaat 1-11
Tafsiir Suuratul Caadiyaat 1-11
mp38,24 MB17:59Play Suuratul Caadiyaat 1-11<br>Tafsiir Suuratul Caadiyaat 1-11 Download Suuratul Caadiyaat 1-11<br>Tafsiir Suuratul Caadiyaat 1-11
434Surah Al-Qaaricah 1-11
Tafsiir Surah Al-Qaaricah 1-11
mp38,63 MB18:51Play Surah Al-Qaaricah 1-11<br>Tafsiir Surah Al-Qaaricah 1-11 Download Surah Al-Qaaricah 1-11<br>Tafsiir Surah Al-Qaaricah 1-11
435Suuratul Takaathur 1-8
Tafsiir Suuratul Takaathur 1-8
mp38,71 MB19:02Play Suuratul Takaathur 1-8<br>Tafsiir Suuratul Takaathur 1-8 Download Suuratul Takaathur 1-8<br>Tafsiir Suuratul Takaathur 1-8
436Surah Al-Casr
Tafsiir Surah Al-Casr
mp311,99 MB26:11Play Surah Al-Casr<br>Tafsiir Surah Al-Casr Download Surah Al-Casr<br>Tafsiir Surah Al-Casr
437Surah Al-Humazah
Tafsiir Surah Al-Humazah
mp36,8 MB14:50Play Surah Al-Humazah<br>Tafsiir Surah Al-Humazah Download Surah Al-Humazah<br>Tafsiir Surah Al-Humazah
438Surah Al-Fiil
Tafsiir Surah Al-Fiil
mp317,23 MB18:49Play Surah Al-Fiil<br>Tafsiir Surah Al-Fiil Download Surah Al-Fiil<br>Tafsiir Surah Al-Fiil
439Surah Quraysh
Tafsiir Surah Quraysh
mp34,08 MB8:54Play Surah Quraysh<br>Tafsiir Surah Quraysh Download Surah Quraysh<br>Tafsiir Surah Quraysh
440Surah Al-Maacuun
Tafsiir Surah Al-Maacuun
mp36,57 MB14:20Play Surah Al-Maacuun<br>Tafsiir Surah Al-Maacuun Download Surah Al-Maacuun<br>Tafsiir Surah Al-Maacuun
441Surah Al-Kawthar
Tafsiir Surah Al-Kawthar
mp38,82 MB19:15Play Surah Al-Kawthar<br>Tafsiir Surah Al-Kawthar Download Surah Al-Kawthar<br>Tafsiir Surah Al-Kawthar
442Surah Al-Kaafiruun
Tafsiir Surah Al-Kaafiruun
mp35,57 MB12:09Play Surah Al-Kaafiruun<br>Tafsiir Surah Al-Kaafiruun Download Surah Al-Kaafiruun<br>Tafsiir Surah Al-Kaafiruun
443Surah An-Nasr
Tafsiir Surah An-Nasr
mp35,38 MB11:45Play Surah An-Nasr<br>Tafsiir Surah An-Nasr Download Surah An-Nasr<br>Tafsiir Surah An-Nasr
444Surah Al-Masad
Tafsiir Surah Al-Masad
mp36,65 MB14:31Play Surah Al-Masad<br>Tafsiir Surah Al-Masad Download Surah Al-Masad<br>Tafsiir Surah Al-Masad
445Surah Al-Ikhlaas
Tafsiir Surah Al-Ikhlaas
mp36,73 MB14:41Play Surah Al-Ikhlaas<br>Tafsiir Surah Al-Ikhlaas Download Surah Al-Ikhlaas<br>Tafsiir Surah Al-Ikhlaas
446Surah Al-Falaq
Tafsiir Surah Al-Falaq
mp36,38 MB13:56Play Surah Al-Falaq<br>Tafsiir Surah Al-Falaq Download Surah Al-Falaq<br>Tafsiir Surah Al-Falaq
447Surah An-Naas
Tafsiir Surah An-Naas
mp37,55 MB16:29Play Surah An-Naas<br>Tafsiir Surah An-Naas Download Surah An-Naas<br>Tafsiir Surah An-Naas
X