Muxamed Muxaysani

#QuraanFormatFile SizePlaytimeOperations
1AL-FAATIXAmp358,91 KB0:30Play AL-FAATIXA Download AL-FAATIXA
2AL-BAQARAmp311,08 MB1:36:50Play AL-BAQARA Download AL-BAQARA
3AL-CIMRAANmp37,64 MB1:06:46Play AL-CIMRAAN Download AL-CIMRAAN
4AN-NISAAmp37,24 MB1:03:15Play AN-NISAA Download AN-NISAA
5AL-MAAIDAHmp35,01 MB43:47Play AL-MAAIDAH Download AL-MAAIDAH
6AL-ANCAAMmp35,55 MB48:32Play AL-ANCAAM Download AL-ANCAAM
7AL-ACRAAFmp36,83 MB59:41Play AL-ACRAAF Download AL-ACRAAF
8AL-ANFAALmp32,32 MB20:16Play AL-ANFAAL Download AL-ANFAAL
9AT-TAWBAHmp34,82 MB42:08Play AT-TAWBAH Download AT-TAWBAH
10YUUNASmp33,31 MB28:54Play YUUNAS Download YUUNAS
11HUUDmp33,38 MB29:34Play HUUD Download HUUD
12YUUSUFmp33,08 MB26:53Play YUUSUF Download YUUSUF
13AR-RACADmp31,47 MB12:52Play AR-RACAD Download AR-RACAD
14IBRAAHIIMmp31,48 MB12:57Play IBRAAHIIM Download IBRAAHIIM
15AL-XIJRImp31,14 MB9:57Play AL-XIJRI Download AL-XIJRI
16AN-NAXLImp33,19 MB27:51Play AN-NAXLI Download AN-NAXLI
17AL-ISRAAmp32,64 MB23:06Play AL-ISRAA Download AL-ISRAA
18AL-KAHFImp32,6 MB22:45Play AL-KAHFI Download AL-KAHFI
19MARYAMmp31,57 MB13:41Play MARYAM Download MARYAM
20DA-HAmp32,03 MB17:45Play DA-HA Download DA-HA
21AL-ANBIYAAmp32,18 MB19:01Play AL-ANBIYAA Download AL-ANBIYAA
22AL-XAJJmp32,12 MB18:31Play AL-XAJJ Download AL-XAJJ
23AL-MUMINUUNmp31,84 MB16:05Play AL-MUMINUUN Download AL-MUMINUUN
24AN-NUURmp32,17 MB18:58Play AN-NUUR Download AN-NUUR
25AL-FURQAANmp31,62 MB14:09Play AL-FURQAAN Download AL-FURQAAN
26ASH-SHUCARAAmp32,32 MB20:17Play ASH-SHUCARAA Download ASH-SHUCARAA
27AN-NAMALmp32,07 MB18:03Play AN-NAMAL Download AN-NAMAL
28AL-QASASmp32,29 MB19:59Play AL-QASAS Download AL-QASAS
29AL-CANKABUUTmp31,56 MB13:40Play AL-CANKABUUT Download AL-CANKABUUT
30AR-RUUMmp31,29 MB11:18Play AR-RUUM Download AR-RUUM
31LUQMAANmp3878,68 KB7:30Play LUQMAAN Download LUQMAAN
32AS-SAJADAHmp3661,41 KB5:39Play AS-SAJADAH Download AS-SAJADAH
33AL-AXZAABmp32,23 MB19:31Play AL-AXZAAB Download AL-AXZAAB
34SABAmp31,39 MB12:10Play SABA Download SABA
35FAADIRmp31,35 MB11:48Play FAADIR Download FAADIR
36YAASIINmp31,23 MB10:47Play YAASIIN Download YAASIIN
37AS-SAAFAATmp31,55 MB13:32Play AS-SAAFAAT Download AS-SAAFAAT
38SAADmp31,23 MB10:47Play SAAD Download SAAD
39AZ-ZUMARmp32,1 MB18:20Play AZ-ZUMAR Download AZ-ZUMAR
40GHAAFIRmp32,11 MB18:27Play GHAAFIR Download GHAAFIR
41FUSSILATmp31,33 MB11:39Play FUSSILAT Download FUSSILAT
42ASH-SHUURAAmp31,38 MB12:03Play ASH-SHUURAA Download ASH-SHUURAA
43AZ-ZUKHRUFmp31,44 MB12:35Play AZ-ZUKHRUF Download AZ-ZUKHRUF
44AD-DUKHAANmp3617,05 KB5:16Play AD-DUKHAAN Download AD-DUKHAAN
45AL-JAATHIYAHmp3821,02 KB7:00Play AL-JAATHIYAH Download AL-JAATHIYAH
46AL-AXQAAFmp31,02 MB8:57Play AL-AXQAAF Download AL-AXQAAF
47MUXAMMADmp3960,8 KB8:12Play MUXAMMAD Download MUXAMMAD
48AL-FATXImp3962,42 KB8:13Play AL-FATXI Download AL-FATXI
49AL-XUJURAATmp3617,05 KB5:16Play AL-XUJURAAT Download AL-XUJURAAT
50QAAFmp3813,92 KB6:57Play QAAF Download QAAF
51AD-DAARIYAATmp3626,26 KB5:21Play AD-DAARIYAAT Download AD-DAARIYAAT
52AD-DUURmp3573,8 KB4:54Play AD-DUUR Download AD-DUUR
53AN-NAJMImp3565,65 KB4:50Play AN-NAJMI Download AN-NAJMI
54AL-QAMARmp3552,01 KB4:43Play AL-QAMAR Download AL-QAMAR
55AR-RAXMAANmp3811,81 KB6:56Play AR-RAXMAAN Download AR-RAXMAAN
56AL-WAAQICAHmp3806,68 KB6:53Play AL-WAAQICAH Download AL-WAAQICAH
57AL-XADIIDmp31002,64 KB8:33Play AL-XADIID Download AL-XADIID
58AL-MUJAADALAHmp3816,38 KB6:58Play AL-MUJAADALAH Download AL-MUJAADALAH
59AL-XASHRImp3858,78 KB7:20Play AL-XASHRI Download AL-XASHRI
60AL-MUMTAXINAHmp3619,79 KB5:17Play AL-MUMTAXINAH Download AL-MUMTAXINAH
61AS-SAFAmp3386,63 KB3:18Play AS-SAFA Download AS-SAFA
62AL-JUMUCAHmp3297,2 KB2:32Play AL-JUMUCAH Download AL-JUMUCAH
63AL-MUNAAFIQUUNmp3348,31 KB2:58Play AL-MUNAAFIQUUN Download AL-MUNAAFIQUUN
64AT-TAGHAABUNmp3395,63 KB3:23Play AT-TAGHAABUN Download AT-TAGHAABUN
65AD-DALAAQmp3471,78 KB4:01Play AD-DALAAQ Download AD-DALAAQ
66AT-TAXRIIMmp3492,17 KB4:12Play AT-TAXRIIM Download AT-TAXRIIM
67AL-MULKImp3620,07 KB5:17Play AL-MULKI Download AL-MULKI
68AL-QALAMmp3576,55 KB4:55Play AL-QALAM Download AL-QALAM
69AL-XAAQAHmp3837,69 KB7:09Play AL-XAAQAH Download AL-XAAQAH
70AL-MACAARIJmp3477,76 KB4:05Play AL-MACAARIJ Download AL-MACAARIJ
71NUUXmp3376,65 KB3:13Play NUUX Download NUUX
72AL-JINmp3468,55 KB4:00Play AL-JIN Download AL-JIN
73AL-MUZAMMILmp3374,19 KB3:12Play AL-MUZAMMIL Download AL-MUZAMMIL
74AL-MUDATHTHIRmp3437,82 KB3:44Play AL-MUDATHTHIR Download AL-MUDATHTHIR
75AL-QIYAAMAHmp3282,78 KB2:25Play AL-QIYAAMAH Download AL-QIYAAMAH
76AL-INSAANmp3455,82 KB3:53Play AL-INSAAN Download AL-INSAAN
77AL-MURSALAATmp3337,13 KB2:53Play AL-MURSALAAT Download AL-MURSALAAT
78AN-NABAmp3346,13 KB2:57Play AN-NABA Download AN-NABA
79AN-NAAZICAATmp3292,06 KB2:29Play AN-NAAZICAAT Download AN-NAAZICAAT
80CABASAmp3294,17 KB2:31Play CABASA Download CABASA
81AT-TAKWIIRmp3185,68 KB1:35Play AT-TAKWIIR Download AT-TAKWIIR
82AL-INFIDAARmp3176,88 KB1:28Play AL-INFIDAAR Download AL-INFIDAAR
83AL-MUDAFFIFIINmp3315,41 KB2:41Play AL-MUDAFFIFIIN Download AL-MUDAFFIFIIN
84AL-INSHIQAAQmp3184,63 KB1:34Play AL-INSHIQAAQ Download AL-INSHIQAAQ
85AL-BURUUJmp3191,66 KB1:38Play AL-BURUUJ Download AL-BURUUJ
86AD-DAARIQmp3105,38 KB0:54Play AD-DAARIQ Download AD-DAARIQ
87AL-ACLAAmp3116,07 KB0:59Play AL-ACLAA Download AL-ACLAA
88AL-GHAASHIYAHmp3184,27 KB1:34Play AL-GHAASHIYAH Download AL-GHAASHIYAH
89AL-FAJRImp3372,78 KB3:11Play AL-FAJRI Download AL-FAJRI
90AL-BALADmp3126,2 KB1:05Play AL-BALAD Download AL-BALAD
91ASH-SHAMSImp3105,17 KB0:54Play ASH-SHAMSI Download ASH-SHAMSI
92ALAYLmp3127,18 KB1:05Play ALAYL Download ALAYL
93AD-DUXAAmp367,06 KB0:34Play AD-DUXAA Download AD-DUXAA
94ASH-SHARXImp343,44 KB0:22Play ASH-SHARXI Download ASH-SHARXI
95AT-TIINmp370,44 KB0:36Play AT-TIIN Download AT-TIIN
96AL-CALAQmp3120,15 KB1:01Play AL-CALAQ Download AL-CALAQ
97AL-QADRImp367,91 KB0:35Play AL-QADRI Download AL-QADRI
98AL-BIYANAHmp3164,45 KB1:24Play AL-BIYANAH Download AL-BIYANAH
99AZ-ZALZALAHmp366,01 KB0:34Play AZ-ZALZALAH Download AZ-ZALZALAH
100AL-CAADIYAATmp372,55 KB0:37Play AL-CAADIYAAT Download AL-CAADIYAAT
101AL-QAARICAHmp3104,05 KB0:53Play AL-QAARICAH Download AL-QAARICAH
102AT-TAKAATHURmp351,03 KB0:26Play AT-TAKAATHUR Download AT-TAKAATHUR
103AL-CASRImp332,61 KB0:17Play AL-CASRI Download AL-CASRI
104AL-HUMAZAHmp355,88 KB0:29Play AL-HUMAZAH Download AL-HUMAZAH
105AL-FIILmp345,69 KB0:23Play AL-FIIL Download AL-FIIL
106QURAYSHmp335,77 KB0:18Play QURAYSH Download QURAYSH
107ALMAACUUNmp348,57 KB0:25Play ALMAACUUN Download ALMAACUUN
108ALKAWTHARmp323,54 KB0:12Play ALKAWTHAR Download ALKAWTHAR
109AL-KAAFIRUUNmp345,9 KB0:23Play AL-KAAFIRUUN Download AL-KAAFIRUUN
110AN-NASRImp340,13 KB0:20Play AN-NASRI Download AN-NASRI
111AL-MASADmp340,41 KB0:21Play AL-MASAD Download AL-MASAD
112AL-IKHLAASmp326,07 KB0:13Play AL-IKHLAAS Download AL-IKHLAAS
113AL-FALAQmp340,7 KB0:21Play AL-FALAQ Download AL-FALAQ
114AN-NAASmp348,01 KB0:25Play AN-NAAS Download AN-NAAS
X