Sheekh Cabdirashiid Calisuufi Xafsa Can Caasim

#QuraanFormatFile SizePlaytimeOperations
1Al-Faatixamp3687,47 KB0:44Play Al-Faatixa Download Al-Faatixa
2Al-Baqrahmp327,53 MB2:00:17Play Al-Baqrah Download Al-Baqrah
3Al-Cimraanmp361,42 MB1:07:05Play Al-Cimraan Download Al-Cimraan
4An-Nisaamp367,46 MB1:13:41Play An-Nisaa Download An-Nisaa
5Al-Maidahmp350,25 MB54:53Play Al-Maidah Download Al-Maidah
6Al-Ancaammp353,4 MB58:19Play Al-Ancaam Download Al-Ancaam
7Al-Acraafmp357,14 MB1:02:25Play Al-Acraaf Download Al-Acraaf
8Al-Anfaalmp320,88 MB22:49Play Al-Anfaal Download Al-Anfaal
9At-Tawbahmp342,21 MB46:06Play At-Tawbah Download At-Tawbah
10Yuunasmp330,55 MB33:22Play Yuunas Download Yuunas
11Huudmp331,33 MB34:13Play Huud Download Huud
12Yuusufmp329,41 MB32:07Play Yuusuf Download Yuusuf
13Ar-Racadmp313,69 MB14:57Play Ar-Racad Download Ar-Racad
14Ibraahimmp314,43 MB15:45Play Ibraahim Download Ibraahim
15Al-Xijrimp311,98 MB13:05Play Al-Xijri Download Al-Xijri
16An-Naxlimp37,7 MB33:38Play An-Naxli Download An-Naxli
17Al-Israamp36,61 MB28:52Play Al-Israa Download Al-Israa
18Al-Kahfimp36,46 MB28:12Play Al-Kahfi Download Al-Kahfi
19Maryammp33,94 MB17:12Play Maryam Download Maryam
20Da-Hamp35,54 MB24:12Play Da-Ha Download Da-Ha
21Al-Anbiyamp35,16 MB22:32Play Al-Anbiya Download Al-Anbiya
22Al-Xajjmp35,2 MB22:43Play Al-Xajj Download Al-Xajj
23Al-Muminuunmp34,81 MB21:01Play Al-Muminuun Download Al-Muminuun
24An-Nuurmp35,63 MB24:36Play An-Nuur Download An-Nuur
25Al-Furqaanmp33,92 MB17:09Play Al-Furqaan Download Al-Furqaan
26Ash-Shucaraamp35,41 MB23:39Play Ash-Shucaraa Download Ash-Shucaraa
27An-Namalmp34,99 MB21:47Play An-Namal Download An-Namal
28Al-Qasasmp35,98 MB26:08Play Al-Qasas Download Al-Qasas
29Al-Cankabuutmp34,11 MB17:58Play Al-Cankabuut Download Al-Cankabuut
30Ar-Ruummp33,45 MB15:04Play Ar-Ruum Download Ar-Ruum
31Al-Luqmaanmp32,17 MB9:29Play Al-Luqmaan Download Al-Luqmaan
32As-Sajdahmp31,63 MB7:08Play As-Sajdah Download As-Sajdah
33Al-Axzaabmp35,72 MB24:59Play Al-Axzaab Download Al-Axzaab
34sabamp33,72 MB16:14Play saba Download saba
35Faadhirmp33,32 MB14:30Play Faadhir Download Faadhir
36Yaasiinmp33,24 MB14:10Play Yaasiin Download Yaasiin
37As-Saafaatmp34,29 MB18:45Play As-Saafaat Download As-Saafaat
38Saatmp33,22 MB14:04Play Saat Download Saat
39Az-Zumarmp34,86 MB21:15Play Az-Zumar Download Az-Zumar
40Ghaafirmp35,18 MB22:39Play Ghaafir Download Ghaafir
41Fus-Silatmp33,36 MB14:40Play Fus-Silat Download Fus-Silat
42Ash-Shuuraamp33,58 MB15:38Play Ash-Shuuraa Download Ash-Shuuraa
43Az-Zukhrufmp33,85 MB16:49Play Az-Zukhruf Download Az-Zukhruf
44Ad-Dukhaanmp31,62 MB7:04Play Ad-Dukhaan Download Ad-Dukhaan
45Al-Jaathiyahmp32,02 MB8:50Play Al-Jaathiyah Download Al-Jaathiyah
46Al-Axqaafmp32,58 MB11:17Play Al-Axqaaf Download Al-Axqaaf
47Maxammadmp32,19 MB9:34Play Maxammad Download Maxammad
48Al-fatximp32,18 MB9:30Play Al-fatxi Download Al-fatxi
49Al-xujaratmp31,44 MB6:18Play Al-xujarat Download Al-xujarat
50Qaafmp31,53 MB6:42Play Qaaf Download Qaaf
51Ad-Daariyatmp31,59 MB6:56Play Ad-Daariyat Download Ad-Daariyat
52Ad-Duurmp31,45 MB6:20Play Ad-Duur Download Ad-Duur
53An-Najmimp31,41 MB6:11Play An-Najmi Download An-Najmi
54Al-Qamarmp31,48 MB6:27Play Al-Qamar Download Al-Qamar
55Ar-Raxmanmp32,12 MB9:15Play Ar-Raxman Download Ar-Raxman
56Al-Waqicahmp32,07 MB9:02Play Al-Waqicah Download Al-Waqicah
57Al-Xadiidmp32,57 MB11:13Play Al-Xadiid Download Al-Xadiid
58Al-Mujadalahmp32,13 MB9:17Play Al-Mujadalah Download Al-Mujadalah
59Al-Xashrimp32,08 MB9:06Play Al-Xashri Download Al-Xashri
60Al-Mumtaxinahmp37,15 MB7:49Play Al-Mumtaxinah Download Al-Mumtaxinah
61As-Safmp33,75 MB4:06Play As-Saf Download As-Saf
62Al-Jumucahmp32,97 MB3:14Play Al-Jumucah Download Al-Jumucah
63Al-Munafiquunmp33,56 MB3:53Play Al-Munafiquun Download Al-Munafiquun
64At-Taghabunmp34,45 MB4:51Play At-Taghabun Download At-Taghabun
65Ad-Dalaaqmp35,19 MB5:40Play Ad-Dalaaq Download Ad-Dalaaq
66At-Txriimmp34,79 MB5:14Play At-Txriim Download At-Txriim
67Al-Mulkmp35,48 MB5:59Play Al-Mulk Download Al-Mulk
68Al-Qalammp35,84 MB6:23Play Al-Qalam Download Al-Qalam
69Al-Xaaqahmp35,58 MB6:06Play Al-Xaaqah Download Al-Xaaqah
70Al-Macaarijmp34,3 MB4:42Play Al-Macaarij Download Al-Macaarij
71Nuuxmp34,06 MB4:26Play Nuux Download Nuux
72Al-Jinnimp35,13 MB5:36Play Al-Jinni Download Al-Jinni
73Al-Muzzamilmp33,77 MB4:07Play Al-Muzzamil Download Al-Muzzamil
74Al-Muddaththirmp35,03 MB5:30Play Al-Muddaththir Download Al-Muddaththir
75Al-Qiyaamahmp33,27 MB3:35Play Al-Qiyaamah Download Al-Qiyaamah
76Al-Insaanmp34,98 MB5:27Play Al-Insaan Download Al-Insaan
77Al-Mursalaatmp34 MB4:22Play Al-Mursalaat Download Al-Mursalaat
78An-Nabamp33,55 MB3:53Play An-Naba Download An-Naba
79An-Naazicaatmp33,45 MB3:46Play An-Naazicaat Download An-Naazicaat
80Cabasamp32,84 MB3:06Play Cabasa Download Cabasa
81At-Takwiirmp32,03 MB2:13Play At-Takwiir Download At-Takwiir
82Al-Infidaarmp31,67 MB1:50Play Al-Infidaar Download Al-Infidaar
83Al-Mudaffifiinmp33,54 MB3:52Play Al-Mudaffifiin Download Al-Mudaffifiin
84Al-Inshiqaaqmp32 MB2:11Play Al-Inshiqaaq Download Al-Inshiqaaq
85Al-Buruujmp31,97 MB2:09Play Al-Buruuj Download Al-Buruuj
86Ad-Daariqmp31,25 MB1:22Play Ad-Daariq Download Ad-Daariq
87Al-Aclaamp31,35 MB1:28Play Al-Aclaa Download Al-Aclaa
88Al-Ghaashiyahmp31,77 MB1:56Play Al-Ghaashiyah Download Al-Ghaashiyah
89Al-Fajrimp32,6 MB2:51Play Al-Fajri Download Al-Fajri
90Al-Baladmp31,45 MB1:35Play Al-Balad Download Al-Balad
91Ash-Shamsimp31,1 MB1:12Play Ash-Shamsi Download Ash-Shamsi
92Al-Laylmp31,45 MB1:35Play Al-Layl Download Al-Layl
93Ad-Duxaamp3810,33 KB0:52Play Ad-Duxaa Download Ad-Duxaa
94An-Nashraxmp3537,68 KB0:34Play An-Nashrax Download An-Nashrax
95At-Tiinmp3680,53 KB0:44Play At-Tiin Download At-Tiin
96al-Calaqmp31,24 MB1:21Play al-Calaq Download al-Calaq
97Al-Qadrimp3576,04 KB0:37Play Al-Qadri Download Al-Qadri
98Al-Bayyinahmp31,52 MB1:40Play Al-Bayyinah Download Al-Bayyinah
99Az-Zulzilahmp3738,08 KB0:47Play Az-Zulzilah Download Az-Zulzilah
100Al-Caadiyaatmp3799,72 KB0:51Play Al-Caadiyaat Download Al-Caadiyaat
101Al-Qaaricahmp3752,78 KB0:48Play Al-Qaaricah Download Al-Qaaricah
102At-Takaathurmp3631,15 KB0:40Play At-Takaathur Download At-Takaathur
103Al-Casrimp3360,94 KB0:23Play Al-Casri Download Al-Casri
104Al-Humazahmp3683,39 KB0:44Play Al-Humazah Download Al-Humazah
105Al-Fiilmp3503,39 KB0:32Play Al-Fiil Download Al-Fiil
106Qurayshmp3439,31 KB0:28Play Quraysh Download Quraysh
107Al-Maacuunmp3569,51 KB0:36Play Al-Maacuun Download Al-Maacuun
108Al-Kawtharmp3271,15 KB0:17Play Al-Kawthar Download Al-Kawthar
109Al-Kaafiruunmp3558,08 KB0:36Play Al-Kaafiruun Download Al-Kaafiruun
110An-Nasrimp3410,74 KB0:26Play An-Nasri Download An-Nasri
111Al-Masadmp3491,55 KB0:31Play Al-Masad Download Al-Masad
112Al-Ikhlaasmp3276,45 KB0:18Play Al-Ikhlaas Download Al-Ikhlaas
113Al-Falaqmp3410,74 KB0:26Play Al-Falaq Download Al-Falaq
114An-Naasmp3520,53 KB0:33Play An-Naas Download An-Naas
X